AXXIA is een ‘adviescoöperatie’ op het gebied van milieu, (leef)omgeving en duurzaamheid. De coöperatie richt zich op bedrijven en overheden. AXXIA is een initiatief…Meer info
AXXIA staat voor ‘meerwaarde’. Dat leggen we onszelf als coöperatie op en dat willen we onze opdrachtgevers bieden. Ondernemen in deze veranderende…Meer info

AXXIA en Metta starten duurzaamheidsscans

De besturen van Metta en AXXIA hebben exclusieve afspraken gemaakt over het samen ontwikkelen en implementeren van de Metta Standaard. Deze scanmethode kwantificeert en kwalificeert het achtergebleven milieueffect, de resterende voetafdruk van een bedrijf of activiteit. De opzet is om de Overgebleven, Onvermijdelijke, Ongewenste Impacts (3OIs) na reduceren en mitigeren zo dicht mogelijk bij huis – think global, act local! – te compenseren. Door dit te doen binnen de veelal eigen leefomgeving wordt het economisch potentieel versterkt en het Natuurlijk Kapitaal vergroot. AXXIA en Metta starten binnenkort met de eerste duurzaamheidsscans. Beide hebben er grote behoefte aan om op een verantwoorde manier te produceren en dat ook objectief te kunnen verantwoorden. Achteraf en op basis van bewezen prestaties.

Waarom AXXIA?

  • Initiërend
  • Verbindend
  • Slagvaardig
  • Flexibel
  • Pragmatisch
woorden wolk

Laatste nieuws

Terugblik AXXIA-inspiratiemiddag 30-1-2015

Trends in omgevingsfactoren voor duurzaam ondernemen

Hoewel veel bedrijven structureel met continue (milieu)verbeteringen bezig zijn, zal het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten altijd een zekere belasting op de omgeving met zich meebrengen. Op 30 januari 2015 organiseerde […]