Waar staat u nu? Welke stappen kunt u zetten? Ontdek het met de door AXXIA ontwikkelde scans & tools.

Global goalsSDG self assessment tool duurzaamheid

De Sustainable Development Goals (SDGs) bestaan uit 17 doelen en 169 targets die de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’. Deze door de UN vastgestelde Global Goals moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering: leaving no one behind.

Voor een grote groep bedrijven zijn de Global Goals te veelomvattend. Daarom werkt AXXIA vanuit de zes voor de Nederlandse situatie belangrijkste Global Goals. Op basis hiervan ontwikkelde AXXIA de SDG self assessment tool duurzaamheid, waarmee u de eerste stap zet naar een duurzame, inclusieve en ecologisch impact neutrale bedrijfsvoering. Het is een lijst met stellingen vanuit de Global Goals, die u in 15-20 minuten online kunt beantwoorden.

 

 

AXXIA Impact-scanImpact-scan

De impact van een onderneming gaat verder dan alleen energieverbruik of CO2-uitstoot. Met de impact-scan van AXXIA kunt u alle milieu-drukfactoren van een activiteit, installatie of bedrijf in de breedste zin in kaart brengen en kwantificeren. Op basis van het resultaat kunt u het bedrijfsbeleid afstemmen en zo doelgericht de volgende stap in duurzaam ondernemen zetten. Zo bent u voorbereid op wensen van klanten en maar ook eisen van de overheid in de toekomst.

Afhankelijk van de behoefte van het bedrijf worden drukfactoren geselecteerd die voor ‘verduurzaming’ in aanmerking komen. Na reductie van de voetafdruk zijn er echter altijd de Overgebleven, Onvermijdelijke en Ongewenste Impacts (3 OI’s). Door het treffen van compenserende maatregelen kunt u het niveau van impactneutraliteit bereiken. AXXIA stelt hiervoor graag een compensatieplan op.