De volgende stap in duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen, de volgende stap

AXXIA ondersteunt bedrijven en organisaties die de volgende stap in duurzaam ondernemen willen zetten. Willen groeien van ‘voldoen aan wet- en regelgeving’ naar koploper of zelfs gamechanger op gebied van duurzaamheid, waarbij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen uiteraard integraal onderdeel uitmaakt van het bedrijfsbeleid.

Afhankelijk van waar u staat op het vlak van duurzaam ondernemen, begeleidt AXXIA u op strategisch niveau of ondersteunt u juist met meer praktisch advies en hulpmiddelen waarmee u direct aan de slag kunt.

Dat kan bijvoorbeeld starten met een Verkenning Duurzaam Ondernemen. Hiermee creëert u in korte tijd helderheid. Het geeft u houvast, helpt u bij het zetten van vervolgstappen, vergroot de effectiviteit en voorkomt desinvesteringen. Ook een nul-doorlichting op basis van de 7 kernthema’s van de internationale richtlijn ISO 26000 geeft inzicht in de status en het niveau van MVO binnen uw organisatie. Hieraan worden de stappen gekoppeld die gezet moeten worden om MVO volledig onderdeel te laten uitmaken van de bedrijfsvoering.

Wilt u direct overgaan tot actie met zichtbaar resultaat? Met AXXIA is het mogelijk om de status van impact neutraal te ondernemen te bereiken. Daarbij werken we samen toe naar reductie van uw voetafdruk. Door vervolgens de zogenaamde Onvermijdelijke, Overgebleven en Ongewenste Impacts te compenseren in milieu, landschap en/of leefomgeving, voorkomt u dat uw kernactiviteiten, producten of diensten nadelige effecten hebben op de leefomgeving.