Impact neutraal ondernemen, eerst reduceren, dan compenseren

Impact neutraal ondernemen

Wanneer een bedrijf de stap zet naar impact neutraal ondernemen, is compenseren van de drie Ongewenste, Onvermijdelijk en Overgebleven impacts (3 OI’s) een goede optie. Om te voorkomen dat er sprake is van ‘green washing’, waarbij de impacts zonder mitigatie en maatregelen als een ‘aflaat’ wordt gecompenseerd, is het zaak dat de voetafdruk allereerst zoveel mogelijk door het bedrijf zelf wordt gereduceerd.

De impact-scan is een goed hulpmiddel om de voetafdruk en de 3 OI’s in kaart te brengen. Het figuur geeft het proces van verkleining van de impact en toewerken naar de 3 OI’s weer. De voetafdruk wordt allereerst door het bedrijf zelf zoveel mogelijk gereduceerd, waarna alleen de 3 OI’s overblijven (het onderste deel van de bovenste driehoek). Het spiegelbeeld onder de lijn is het uitgangspunt voor het opstellen en uitvoeren van een compensatieplan en het treffen van compenserende maatregelen als de stap naar impactneutraliteit wordt gezet.

Metta-certificering

Wilt u het proces en de maatregelen van verduurzaming transparant en reproduceerbaar vastleggen, dan kan dat door middel van een Metta-certificering. AXXIA staat volledig achter de Metta-Standaard vanwege de efficiënte, betrouwbare en doelgerichte aanpak met een ‘best professional judgement’ voor compensatie.