ISO 26000 zelfverklaring of de MVO Prestatieladder

Vrijwel elk bedrijf doet al het nodige op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO. U bent echter pas een MVO-bedrijf wanneer MVO gestructureerd is opgenomen in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Veel bedrijven zijn reeds ISO 14001 of ISO 9001 gecertificeerd. In lijn met deze alom bekende systematiek kan een bedrijf ook haar duurzaamheidsprestaties vastleggen.

Nul-doorlichting – waar staat u nu?

Voordat u MVO gestructureerd kunt op nemen in uw dagelijkse bedrijfsbeleid, is het van belang dat u eerst in beeld hebt waar u staat. Met behulp van een nul-doorlichting op basis van de 7 kernthema’s* van de internationale richtlijn ISO 26000, brengt AXXIA in kaart wat de status en het niveau is van MVO binnen uw organisatie. Hieraan worden de stappen gekoppeld die gezet moeten worden om MVO volledig onderdeel te laten uitmaken van de bedrijfsvoering.

MVO implementrenMethodes voor implementatie

Er zijn verschillende methodes om MVO te implementeren. AXXIA ondersteunt twee methodieken, die beide aansluiten op de ISO 26000 en de High Level Structure (HLS) zodat integratie met andere HLS-managementsystemen mogelijk is.

MVO-zelfverklaring (NPR 9026)

Aan de hand van de 7 kernthema’s ISO 26000 kunt u volgens de NPR 9026, een door NEN ondersteunde richtlijn, aangeven u hoe ISO 26000 wordt toegepast. Desgewenst kan deze verklaring gepubliceerd worden op een speciaal door NEN ingericht platform.

MVO Prestatieladder

Een tweede optie is de MVO Prestatieladder. Anders dan de MVO-zelfverklaring is deze aanpak wel certificeerbaar. Deze certificatienorm is niet alleen gebaseerd op de internationale richtlijnen voor sustainability (de ISO 26000) maar ook op stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is.

Zowel de MVO-zelfverklaring als de MVO Prestatieladder helpen om de duurzaamheidsprestaties te communiceren naar stakeholders en dragen bij aan het bepalen van de MVO-strategie en het opstellen van een MVO-plan.

Wilt u gebruik maken van een erkende methodiek om MVO te integreren in uw bedrijfsbeleid? Neem dan nu contact met ons op.

* de 7 kernthema’s uit ISO 26000 zijn:

  • bestuur van de organisatie;
  • mensenrechten;
  • arbeidsomstandigheden;
  • milieu;
  • eerlijk zakendoen;
  • consumentenaangelegenheden; en
  • betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap