Nieuws

Home/Nieuws/

AXXIA zet zich in voor klimaatrobuuste beeklandschappen

Het ‘klimaatproof maken’ van Brabant is als maatschappelijke hoofdopgave verankerd in de Brabantse Omgevingsvisie. Voor twee beeklandschappen ondersteunt en begeleidt AXXIA namens de provincie Noord-Brabant verschillende werk- en projectgroepen. Het doel: met een gebiedsgerichte benadering tot een integrale aanpak komen om een klimaatbestendig beeklandschap te realiseren.

06-02-2020|Categories: Nieuws|

Vacature Adviseur bodemsanering en omgeving

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, heb je inspirerende ideeën over duurzaamheid, onze leefomgeving en hoe bodemgebruik en –kwaliteit daar een bijdrage aan kan leveren? Bij V&S milieu adviseurs, één van de grondleggers van AXXIA, hebben we een vacature voor een adviseur bodemsanering en omgeving.

03-12-2019|Categories: Nieuws|

Ontbijtbijeenkomst Participatie Omgevingswet

BMD Advies Zuid-Nederland, een van de grondleggers van AXXIA, organiseert op donderdag 10 oktober in Tilburg en donderdag 24 oktober 2019 in Goes een ontbijtbijeenkomst waarin we samen met u inzichtelijk maken hoe u invulling kunt geven aan de participatieverplichting binnen de nieuwe Omgevingswet.

03-09-2019|Categories: Nieuws|

Ontbijtsessie BOM ‘Circulair ondernemen in de maakindustrie’

Ir. Sietske Dane van AXXIA is op 27 juni 2019 gastspreker tijdens de ontbijtsessie over ‘Circulair ondernemen in de maakindustrie’ georganiseerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Het vaker en slimmer (her)gebruiken van grondstoffen en materialen zorgt voor een veerkrachtige en economische sterke regio.

05-06-2019|Categories: Nieuws|

Feestelijke opening nieuw kantoor

Ter gelegenheid van het nieuwe hoofdkantoor dat BMD Advies Zuid-Nederland, V&S Milieu Adviseurs en AXXIA op 1 april 2019 betrokken, vindt op dinsdagmiddag 25 juni a.s. een feestelijke opening plaats. De verhuizing naar het nieuwe kantoor is tevens de bekrachtiging van de intensieve samenwerking onder de paraplu van Duurzaam Vertrouwd BV. Voor deze openingsbijeenkomst, die om 15.00 uur start, is een inspirerend programma samengesteld. U bent van harte welkom!

29-05-2019|Categories: Nieuws|

Informatieplicht energiebesparing & Duurzaam Ondernemen

Voor 1 juli 2019 moeten bedrijven de overheid informeren welke energiemaatregelen zij hebben genomen of gepland. Deze nieuwe wettelijke verplichting maakt deel uit van een grotere ontwikkeling. Op 21 mei a.s. gaat AXXIA-specialist Sietske Dane tijdens een bijeenkomst van het BMD-Netwerk in op deze ontwikkelingen.

07-05-2019|Categories: Nieuws|

AXXIA is verhuisd!

Op 1 april 2019 betrokken wij een nieuwe bedrijfsruimte. Het pand aan de Dr. Anton Philipsweg 23-25 werd grondig voor ons verbouwd, waardoor wij nu beschikken we over een modern kantoor met voldoende plaats voor alle adviseurs en onze back office. Op dit nieuwe adres vindt u niet alleen AXXIA, maar ook de AXXIA-oprichters BMD Advies Zuid-Nederland en V&S.

01-04-2019|Categories: Nieuws|

Essentie Circulaire Economie

Circulaire economie: we kunnen er niet omheen om het maatschappelijke productie en consumptiepatroon van take-make-waste anders in te richten. Voor bedrijven die op tijd voorsorteren, is het inrichten van een ‘circulaire bedrijfsvoering’ ook gewoon een aantrekkelijke businessopportunity.

15-03-2019|Categories: Nieuws|

SAB Catering ontvangt eerste Metta Vignet

Impact neutraal ondernemen Elke stap die een ondernemer zet, heeft gevolgen. Voor werknemers, voor het milieu en voor de toekomst. Daarom werkte SAB Catering de afgelopen jaren hard om haar impact om te zetten in een positief resultaat voor het natuurlijk kapitaal. AXXIA voerde de Metta quick-scan uit om de voetafdruk in 2014 en 2015 van SAB in kaart te brengen en werkte de compensatiemaatregelen samen met ecoloog Roland-Jan Buijs uit. SAB ging voortvarend aan de slag met dit compensatievoorstel. De cateraar slaagde erin alle maatregelen te realiseren en verdiende daarmee als eerste ondernemer in Nederland het Metta Vignet [...]

AXXIA in Process Control magazine

Impact-neutraal ondernemen Denk mondiaal, handel lokaal! Process Control is een vooraanstaand magazine voor de procesindustrie. In december 2017 plaatste AXXIA hierin een artikel over impact-neutraal ondernemen, een thema waarin deze sector een belangrijke rol kan spelen.  Uw bedrijf gaat bewust om met grondstoffen, en nog veel bewuster met emissies. Maar hoe u zich ook inzet voor het milieu en de leefomgeving, door uw bedrijfsactiviteiten blijven er altijd effecten op de omgeving bestaan, er blijft een resterende voetafdruk. AXXIA kwantificeert en kwalificeert de impact van uw bedrijfsactiviteiten op de (fysieke) leefomgeving en kijkt hoe deze geminimaliseerd en gecompenseerd kan worden: impact-neutraal [...]

16-01-2018|Categories: Nieuws|