Impact neutraal ondernemen

Elke stap die een ondernemer zet, heeft gevolgen. Voor werknemers, voor het milieu en voor de toekomst. Daarom werkte SAB Catering de afgelopen jaren hard om haar impact om te zetten in een positief resultaat voor het natuurlijk kapitaal. AXXIA voerde de Metta quick-scan uit om de voetafdruk in 2014 en 2015 van SAB in kaart te brengen en werkte de compensatiemaatregelen samen met ecoloog Roland-Jan Buijs uit. SAB ging voortvarend aan de slag met dit compensatievoorstel. De cateraar slaagde erin alle maatregelen te realiseren en verdiende daarmee als eerste ondernemer in Nederland het Metta Vignet voor Impact neutraal ondernemen.

Overzicht herinrichtingsmaatregelen bedrijfslocatie SAB

Compensatie resterende impacts op eigen terrein
AXXIA bracht voor SAB Catering de voetafdruk van 2014 en 2015 in kaart met de Metta quick-scan. Bij impact neutraal ondernemen draait het om het reduceren en mitigeren van zoveel mogelijk negatieve impacts van de bedrijfsvoering op het gebied van milieu, landschap en de leefomgeving. Overgebleven, Onvermijdelijke, Ongewenste Impacts (3OIs), oftewel de voetafdruk, worden vervolgens gecompenseerd. Dit kan door, bij voorkeur lokale, projecten en initiatieven te ondersteunen of te initiëren die het milieu, landschap en/of de leefomgeving herstellen of verbeteren.

SAB koos er voor om haar resterende impacts niet alleen zoveel mogelijk lokaal te compenseren, maar zelfs zoveel mogelijk op haar eigen terrein. Ecoloog Roland-Jan Buijs voerde een ecologische beoordeling uit, met als doel maatregelen te treffen om de in de omgeving aanwezige flora en fauna te beschermen en uit te breiden. Op basis hiervan legde AXXIA samen met de ecoloog een compensatievoorstel voor aan SAB Catering, die hiermee in 2017 voortvarend aan de slag ging. Zo zijn er vogel- en vleermuiskasten opgehangen en is er beplanting aangebracht. Het hemelwater werd gescheiden van de riolering en opgevangen. Hiermee kan nu de beplanting beregend worden. Voor de uitvoering van de maatregelen zocht SAB aansluiting bij sociale werkplaatsen die onder andere de vogel- en vleermuizenkasten maakten. Daarmee kreeg de compensatie ook nog een sociaal karakter.

Metta Vignet: aantoonbaar 100% impact neutraal
Bij een door Metta uitgevoerde audit kon de cateraar aantonen dat alle compensatiemaatregelen zijn doorgevoerd en dat het bedrijf in 2014 en 2015 100% impact neutraal was. Metta beloonde dit op 1 juni 2018 met het Metta Vignet, het certificaat voor ‘impact neutraal ondernemen’. SAB Catering is de eerste ondernemer die dit certificaat ontvangt en mag daarmee gezien worden als trendsetter.

AXXIA verwacht dat in juni 2018 de voetafdruk van SAB ook voor de kalenderjaren 2016-2017 in kaart is gebracht. Wanneer het bedrijf de voorgestelde maatregelen voor mitigatie en compensatie heeft uitgevoerd, wordt dit opnieuw door Metta beoordeeld. Bij een positieve uitkomst zal SAB ook over deze periode een Metta Vignet ontvangen.

Speerpunt in het beleid
Hans van Heel, algemeen directeur van SAB Catering: “Dit sociale en duurzame karakter past bij SAB Catering. Wij zullen dit ook bij onze opdrachtgevers en bedrijfscateringlocaties steeds meer laten zien. Duurzaamheid is het belangrijkste speerpunt in ons beleid.”

Meer weten?
Lees ook project impact neutraal ondernemen, SAB Catering of neem contact op met Roland Somers.