Nieuws

Klimaattop COP28: Ontwikkelingen en toekomstperspectieven voor duurzaamheid

16-01-2024|Nieuws|

Klimaattop COP28: Ontwikkelingen en toekomstperspectieven voor duurzaamheid   De klimaattop, ook wel de COP28 genoemd, is een moment van kritische reflectie en het bepalen van nieuwe wereldwijde acties. Welk effect hebben de besluiten op zowel Nederland, Europa en het bedrijfsleven? Historische besluiten Dubai: fossiele brandstoffen, schadefonds en

Startsein voor programma Water in balans Zundert

28-02-2023|Nieuws|

Startsein voor programma Water in balans Zundert AXXIA is al sinds maart 2020 nauw betrokken bij de aanpak van de uitdagingen die er in het Zundertse Buitengebied liggen. Met ‘Zundert Floreert’ zette AXXIA samen met de partners het programma Water in Balans op. Met dit programma wordt de

‘Zundert Floreert’ wint de Aandeslag-Trofee

22-12-2022|Nieuws|

‘Zundert Floreert’ wint de Aandeslag-Trofee ‘Zundert Floreert’ heeft de Aandeslag-Trofee 2022 in de wacht gesleept. Dit is een jaarlijkse verkiezing van inspirerende projecten die vooruitlopen op de Omgevingswet. AXXIA is al sinds maart 2020 nauw betrokken ‘bij Zundert Floreert’. Wij zijn dan ook hartstikke trots op deze trofee;

Klimaatadaptief bedrijventerrein

31-10-2022|Nieuws|

Klimaatadaptief bedrijventerrein Van kans naar realisatie Een bedrijventerrein dat groene zones wil aanleggen om hittestress tegen te gaan en zo ook een prettige werkomgeving creëert. Of het bedrijf dat overtollig proceswater niet langer wil afvoeren naar het riool, maar samen met buurbedrijven en waterschap kijkt naar nuttig

Nieuw perspectief door gebiedsgerichte aanpak

21-10-2022|Nieuws|

Succesverhalen Zundert Floreert gebundeld Nieuw perspectief door gebiedsgerichte aanpak Inwoners en ondernemers in Zundert zijn trots op hun buitengebied, maar maken zich ook zorgen: intensieve boom- en aardbeienteelt stellen hoge eisen aan het bodem- en watersysteem. Ook het stedelijk gebied en de industrie hebben hun impact op het landschap;

Droogte in Nederland: We leven op te grote voet

04-10-2022|Nieuws|

Droogte in Nederland: We leven op te grote voet Nederland is een nieuw crisisteam rijker: het MTW – het landelijke Managementteam Watertekorten. Hierin zijn Rijkswaterstaat, de waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en de betrokken ministeries vertegenwoordigd. Het MTW bepaalt sinds deze zomer hoe het schaarse water in Nederland wordt verdeeld.

Nieuwe collega: Laura Nelissen

28-09-2022|Nieuws|

Nieuwe collega: Laura Nelissen Adviseur Duurzaamheid bij AXXIA/BMD Advies Laura Nelissen (27) studeerde Art, Media and Society aan de Universiteit Tilburg. Omdat ze zich wilde specialiseren en altijd al interesse had in duurzaamheid, koos ze ervoor om nog een Masteropleiding Corporate Sustainability aan de Radboud Universiteit in Nijmegen

Convenant Zundert Floreert

17-08-2022|Nieuws|

Convenant Zundert Floreert: Het hele jaar voldoende water voor wonen, werken en recreëren Zoals in veel Nederlandse gebieden staat ook in Zundert en omgeving de kwaliteit van de leefomgeving en een goed evenwicht tussen wonen, werken en recreëren onder druk. De landbouw - vooral aardbeien en bomenteelt -

Uitstel CSRD-plicht

07-04-2022|Nieuws|

Uitstel van klimaatrapportage (CSRD) De afgelopen tijd is er veel in het nieuws geweest over duurzaamheid. Denk aan het onlangs gepubliceerde IPCC-rapport, de explosief gestegen energiekosten en manieren om te besparen. Daarnaast loopt er al lange tijd een initiatief binnen de Europese Unie om een groot aantal bedrijven

Ga naar de bovenkant