Klimaatadaptief bedrijventerrein

Van kans naar realisatie

Een bedrijventerrein dat groene zones wil aanleggen om hittestress tegen te gaan en zo ook een prettige werkomgeving creëert. Of het bedrijf dat overtollig proceswater niet langer wil afvoeren naar het riool, maar samen met buurbedrijven en waterschap kijkt naar nuttig hergebruik. Twee totaal verschillende projecten, die beide geschaard kunnen worden onder de noemer klimaatadaptief bedrijventerrein. AXXIA biedt praktische ondersteuning: van kans naar realisatie.

Het Laar als pilot klimaatadaptief bedrijventerrein

Hittegolven kunnen leiden tot hittestress, droogte en een slecht leef- en werkklimaat. Gedurende zo’n hittegolf kleurt bedrijventerrein Het Laar in Tilburg donkerrood op de hittekaart. Net als in de binnenstad van Tilburg kan het er zo maar 8 graden warmer zijn dan het in het buitengebied is. Vitaal Het Laar wil dit veranderen. Doel is het bedrijventerrein te transformeren naar een groen en duurzaam bedrijventerrein met een aantrekkelijk vestigingsklimaat en ruimte om te ontspannen. AXXIA – zelf ook gevestigd op Het Laar – is nauw betrokken bij deze pilot. 

Praktisch: van kans naar realisatie

Kenmerkend voor AXXIA is de praktische aanpak. Roland Somers: “Er zijn echt geen zware studies nodig om van Het Laar een klimaatadaptief bedrijventerrein te maken; er is genoeg laaghangend fruit. Door simpelweg informatie te verzamelen, te kijken naar de wensen en de mogelijkheden, kun je vervolgens met gezond verstand de puzzel leggen. Bij het Laar hebben we een vertaalslag gemaakt van beleid naar praktijk en prioriteiten gesteld. Op dit sterk verzakelijkt en verharde bedrijfsterrein wordt al snel veel bereikt door de aanleg van een paar zogenaamde coolspots. Dat is vlot te realiseren en is bovendien heel zichtbaar. De mensen die op het bedrijventerrein werken profiteren er direct van; het doet een stuk frisser en gezonder aan. Ook maakt zo’n groene omgeving het aantrekkelijk om tussen de middag even een ommetje te maken.”

Klimaatadaptieve bedrijventerreinen

Hergebruik proceswater oplossing watertekort

Roland: “Vanuit onze ervaring beschikken wij over veel kennis op maatregelenniveau, maar ook als het gaat om de gebiedsgerichte aanpak. Wij inventariseren de impact die een bedrijf heeft op de eigen omgeving. Vervolgens maken wij samen met het bedrijf een plan: welke maatregelen kun je op het eigen terrein treffen, wat kun je doen in de directe omgeving. We gaan daarvoor het gesprek aan met de omgeving. Dat kunnen andere industriële bedrijven zijn, maar ook agrarische bedrijven, of het waterschap en natuurbeheerders. Heeft een bedrijf bijvoorbeeld proceswater over, dan kijken we of dat hergebruikt kan worden. Zou je het zo kunnen organiseren dat agrarische bedrijven het kunnen toepassen, dan voorkom je onnodig gebruik van (diep) grond- en oppervlaktewater. Zo’n ontwikkeling zou een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van een gezond bodem- en watersysteem en een gebied niet onnodig uitputten.”

Gebiedsgerichte aanpak: een nieuw palet aan mogelijkheden

Bij de transformatie naar een klimaatadaptief bedrijventerrein daagt AXXIA bedrijven uit om echt over de horizon heen te kijken. Zo krijg je een heel nieuw palet aan mogelijkheden, waar veel meer mensen in de omgeving profijt van kunnen hebben, zowel qua leefbaarheid als economisch. Door die gebiedsgerichte aanpak en intensieve samenwerking bereik je veel meer dan de som der delen.

Wil je meer weten over klimaatadaptatie op bedrijventerreinen of wil je de impact van je bedrijf op de omgeving verkleinen? Bij onze projecten lees je meer over het klimaatadaptief maken van bedrijventerrein Het Laar. Verder praten kan natuurlijk ook. Stuur dan een bericht naar Roland Somers, hij denkt graag met je mee.