Met impact-scan inzicht in drukfactoren 

De impact van een onderneming gaat verder dan alleen energieverbruik of CO2-uitstoot. Met de impact-scan van AXXIA kunt u alle milieu-drukfactoren van een activiteit, installatie of bedrijf in de breedste zin in kaart brengen en kwantificeren. Op basis van het resultaat kunt u het bedrijfsbeleid afstemmen en zo doelgericht de volgende stap in duurzaam ondernemen zetten. Zo bent u voorbereid op wensen van klanten en maar ook eisen van de overheid in de toekomst.AXXIA Impact-scan

Drie Overgebleven, Onvermijdelijke en Ongewenste Impacts (3 OI’s)

De figuur geeft weer hoe groot de impact is van de verschillende drukfactoren en hoe deze zich in de beeldvorming verhouden tot de andere. Afhankelijk van de behoefte van het bedrijf worden drukfactoren geselecteerd die voor ‘verduurzaming’ in aanmerking komen, bijvoorbeeld de drukfactoren die tussen de blauwe en groene lijn liggen. De score binnen de groene lijn zijn de drie uiteindelijk Overgebleven, Onvermijdelijke en Ongewenste Impacts (3 OI’s) die altijd blijven op basis van de verduurzaamde bedrijfsvoering.

Het proces van de impact-scan is sterk afhankelijk van het bedrijf. Van belang is de complexiteit, de beschikbaarheid van gegevens en de beschikbare menscapaciteit om te inventariseren. Veel bedrijven, met name de ISO 14001-gecertificeerde bedrijven, hebben de gegevens echter op orde of snel beschikbaar. Het impact-rapport wordt ieder kalenderjaar opnieuw opgesteld. Dat hoeft u niet per se bij AXXIA neer te leggen, maar kan desgewenst (grotendeels) ook door het bedrijf zelf worden uitgevoerd.