Over AXXIA

Wederzijds vertrouwen is van groot belang voor een effectieve en duurzame samenwerking. We bouwen aan dit vertrouwen door elkaar beter te leren kennen. Om te beginnen met onze filosofie en de meerwaarde van AXXIA.

Onze filosofie

Bij AXXIA staan wij voor ‘meerwaarde’. Dit leggen wij onszelf als organisatie op en dat willen we onze opdrachtgevers bieden. Om te blijven ondernemen en leven in een veranderende wereld, moeten we anticiperen. Dit vraagt om het in balans brengen van (bedrijfs)economische activiteiten, zorg voor de kwaliteit van onze leefomgeving, ons Natuurlijk Kapitaal, aandacht voor medewerkers en voor onze klanten. De juiste balans tussen ondernemen en de omgeving leidt tot waarde-creatie en meerwaarde, en dat is waar wij bij AXXIA voor staan. We zien graag dat de mens met recht weer trots kan zijn op de (Nederlandse) industrie en het bedrijfsleven. De industrie en het bedrijfsleven moeten een positieve rol van betekenis spelen in de leefomgeving.

Waarom AXXIA?

  • Initiërend

  • Verbindend

  • Slagvaardig

  • Flexibel

  • Pragmatisch

De volgende stap in duurzaam ondernemen

Bij AXXIA zetten wij onze ruime ervaring en brede expertise in om organisaties en overheden te adviseren over milieu-, omgevings- en duurzaamheidsvraagstukken. Op dit moment staan organisaties onder druk en wij geloven er niet in om organisaties verder onder druk te zetten met strengere wet- en regelgeving. AXXIA gelooft in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het bieden van toekomstperspectief. Daarom ondersteunen wij organisaties die de volgende stap richting duurzaam ondernemen (willen) zetten. Op deze wijze groeit jouw organisatie van ‘voldoen aan wet- en regelgeving’ tot koploper of zelfs gamechanger op gebied van duurzaam ondernemen. Groei uit tot duurzame en toekomstbestendige organisatie, die een positieve bijdrage levert aan haar fysieke omgeving!

De Volgende Stap in Duurzaam Ondernemen

Samen met AXXIA zet jouw organisatie de volgende stap in duurzaam ondernemen. Ons doel? Jouw organisatie impact neutraal te laten ondernemen om te voorkomen dat kernactiviteiten, producten en/of diensten nadelige effecten hebben op de leefomgeving. We doen dit door de voetafdruk van de organisatie te bepalen en deze actief te reduceren. Vervolgens compenseren we de zogenoemde Onvermijdelijke, Overgebleven en Ongewenste impacts (3 O’s), bij voorkeur lokaal in milieu, landschap en/of de leefomgeving. Het resultaat, een toekomstbestendige organisatie waar de omgeving trots op kan zijn.

Samen maken we onze leefomgeving klimaatbestendig, een omgeving die nu hevig onder druk staat door klimaatverandering. AXXIA helpt niet alleen organisaties maar ondersteunt ook provincies, gemeenten en waterschappen om de natuurlijke omgeving klimaatbestendig te maken.