Klimaattop COP28: Ontwikkelingen en toekomstperspectieven voor duurzaamheid

 

De klimaattop, ook wel de COP28 genoemd, is een moment van kritische reflectie en het bepalen van nieuwe wereldwijde acties. Welk effect hebben de besluiten op zowel Nederland, Europa en het bedrijfsleven?

Historische besluiten Dubai: fossiele brandstoffen, schadefonds en Nederlandse innovaties

Tijdens de recente klimaattop, in Dubai hebben alle 198 landen een akkoord bereikt. Voor het eerst werd in de slotverklaring gesproken over het geleidelijk afstappen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Een tweede historisch besluit was het oprichten van een schadefonds dat is bedoeld om arme landen te helpen bij het herstellen van de gevolgen die klimaatverandering heeft veroorzaakt. Tijdens deze onderhandelingen werd ook aandacht besteed aan het verminderen van de uitstoot van methaan via de “global methane pledge”.

De Europese Unie behaalde aanzienlijke successen tijdens de COP28. 118 landen ondertekenden het initiatief om het gebruik van fossiele brandstoffen te stoppen en duurzame energie te verdrievoudigen. Investeren in duurzame energie kan niet alleen het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen, maar ook leiden tot verdere prijsdalingen van zon- en windenergie, waardoor duurzame energie economisch aantrekkelijker wordt.

 

De tijdens de COP28 gepresenteerde Nederlandse innovaties omvatten initiatieven voor schoon, zwaar wegverkeer en uitbreiding van de fietsinfrastructuur. Zes nieuwe landen tekenden ambitieuze afspraken voor uitstootvrije bussen en vrachtwagens vanaf 2040. Nederland draagt vanaf 2024 financieel bij aan een fonds om het fietsgebruik wereldwijd te stimuleren en de uitstoot te verminderen. Naast innovaties pleitte Nederland tijdens de COP28 voor systematische waarnemingssystemen, met nadruk op het “Early Warnings for All”-initiatief. Dit baanbrekende initiatief streeft ernaar eind 2027 wereldwijde bescherming tegen gevaarlijke weers-, water- en klimaatgebeurtenissen te realiseren door vroegtijdige waarschuwingssystemen.

VN-rapport 2023: vooruitgang en toekomstige klimaatdoelen en Nederlandse innovaties

Het VN-rapport van september 2023 benadrukt de wereldwijde vooruitgang in de aanpak van klimaatverandering, maar stelt tegelijkertijd dat er meer inspanningen nodig zijn. Om de opwarming onder de 1,5 graden te houden, wordt aangegeven dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 43 procent moet verminderen ten opzichte van 2019, gevolgd door een verdere afname van 60 procent in 2035.

De innovaties van Nederlands tijdens de COP28 omvatten initiatieven voor schoon, zwaar wegverkeer en uitbreiding van de fietsinfrastructuur. Zes nieuwe landen tekenden ambitieuze afspraken voor uitstootvrije bussen en vrachtwagens vanaf 2040. Nederland draagt financieel bij aan een wereldwijd fonds in 2024 om het fietsgebruik te stimuleren en de uitstoot te verminderen. Naast innovaties pleitte Nederland tijdens de COP28 voor systematische waarnemingssystemen, met nadruk op het Early Warnings for All-initiatief. Dit baanbrekende initiatief streeft tegen eind 2027 naar wereldwijde bescherming tegen gevaarlijke weers-, water- en klimaatgebeurtenissen door vroegtijdige waarschuwingssystemen.

VN-rapport 2023: vooruitgang en toekomstige klimaatdoelen

Het VN-rapport van september 2023 benadrukt de wereldwijde vooruitgang in de aanpak van klimaatverandering, maar stelt tegelijkertijd dat de huidige inspanningen niet voldoende zijn. Om de opwarming onder de 1,5 graden te houden, wordt aangegeven dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 43% gereduceerd moet zijn ten opzichte van 2019.

Impact op bedrijven en toekomstige uitdagingen

De gemaakte afspraken tijdens COP28 zullen naar verwachting leiden tot verdere prijsdalingen voor duurzame energie, maar Nederlandse bedrijven en overheden moeten gezamenlijk blijven bijdragen aan het bereiken van wereldwijde CO2-reductie. Volgens het planbureau voor de leefomgeving liggen Nederlandse bedrijven op schema om de EU-doelen te halen. De grootste uitdaging ligt momenteel in het aanpakken van praktische problemen zoals netcongestie en infrastructuurtekorten.

Vervolg na COP28: ambitie, uitvoering en toekomstig klimaatbeleid

Hoewel de COP28 in 2023 enkele significante stappen voorwaarts heeft gezet, blijft de vraag of de doelen van het Parijsakkoord op mondiaal niveau bereikt gaan worden. Een hogere ambitie is nodig om de opwarming van de aarde niet boven de 1,5 graad uit te laten komen. Het succes van het akkoord zal afhangen van daadwerkelijke uitvoering. Zoals Sultan al-Jaber , de voorzitter van de klimaatconferentie, benadrukte: “Hoe goed een akkoord is, staat of valt met de uitvoering. We zijn wat we doen, niet wat we zeggen.”

Weten wat jouw toekomstperspectieven zijn?

Wil je meer weten over de COP28 en welke uitdagingen en impact dit kan hebben op jouw bedrijf? Of heb je andere duurzaamheidsvraagstukken? Wij denken graag met je mee. Neem contact op met onze adviseurs of bel naar 085-015 009