Nieuws

Home/Nieuws

Informatieplicht energiebesparing & Duurzaam Ondernemen

07-05-2019|Categories: Nieuws|

Voor 1 juli 2019 moeten bedrijven de overheid informeren welke energiemaatregelen zij hebben genomen of gepland. Deze nieuwe wettelijke verplichting maakt deel uit van een grotere ontwikkeling. Op 21 mei a.s. gaat AXXIA-specialist Sietske Dane tijdens een bijeenkomst van het BMD-Netwerk in op deze ontwikkelingen.

AXXIA is verhuisd!

01-04-2019|Categories: Nieuws|

Op 1 april 2019 betrokken wij een nieuwe bedrijfsruimte. Het pand aan de Dr. Anton Philipsweg 23-25 werd grondig voor ons verbouwd, waardoor wij nu beschikken we over een modern kantoor met voldoende plaats voor alle adviseurs en onze back office. Op dit nieuwe adres vindt u niet alleen AXXIA, maar ook de AXXIA-oprichters BMD Advies Zuid-Nederland en V&S.

Essentie Circulaire Economie

15-03-2019|Categories: Nieuws|

Circulaire economie: we kunnen er niet omheen om het maatschappelijke productie en consumptiepatroon van take-make-waste anders in te richten. Voor bedrijven die op tijd voorsorteren, is het inrichten van een ‘circulaire bedrijfsvoering’ ook gewoon een aantrekkelijke businessopportunity.

SAB Catering ontvangt eerste Metta Vignet

04-06-2018|Categories: Nieuws|Tags: , , , |

Impact neutraal ondernemen Elke stap die een ondernemer zet, heeft gevolgen. Voor werknemers, voor het milieu en voor de toekomst. Daarom werkte SAB Catering de afgelopen jaren hard om haar impact om te zetten in een positief resultaat voor het natuurlijk kapitaal. AXXIA voerde de Metta quick-scan uit om de voetafdruk in 2014 en 2015 van SAB in kaart te brengen en werkte de compensatiemaatregelen samen met ecoloog Roland-Jan Buijs uit. SAB ging voortvarend aan de slag met dit compensatievoorstel. De cateraar slaagde erin alle maatregelen te realiseren en verdiende daarmee als eerste ondernemer in Nederland het Metta Vignet [...]

AXXIA in Process Control magazine

16-01-2018|Categories: Nieuws|

Impact-neutraal ondernemen Denk mondiaal, handel lokaal! Process Control is een vooraanstaand magazine voor de procesindustrie. In december 2017 plaatste AXXIA hierin een artikel over impact-neutraal ondernemen, een thema waarin deze sector een belangrijke rol kan spelen.  Uw bedrijf gaat bewust om met grondstoffen, en nog veel bewuster met emissies. Maar hoe u zich ook inzet voor het milieu en de leefomgeving, door uw bedrijfsactiviteiten blijven er altijd effecten op de omgeving bestaan, er blijft een resterende voetafdruk. AXXIA kwantificeert en kwalificeert de impact van uw bedrijfsactiviteiten op de (fysieke) leefomgeving en kijkt hoe deze geminimaliseerd en gecompenseerd kan worden: impact-neutraal [...]

Driemaal Groene Pluim uitgereikt

24-11-2017|Categories: Nieuws|

Winst door Duurzaamheid Winst door Duurzaamheid: het thema van het congres dat op 13 november 2017 werd gehouden bij Breda International Airport. Een topevenement, mede dankzij de sprekers die deze middag van de partij waren. Zo opende voormalig premier Jan Peter Balkenende de bijeenkomst terwijl media-icoon Jort Kelder diverse koplopers interviewde. Een van de hoogtepunten deze middag was de uitreiking van de Groene Pluimen aan drie duurzame bedrijven. Henk Krols is namens AXXIA lid van de accreditatiecommissie.  Samenwerkende partijen Het congres Winst door Duurzaamheid kwam tot stand door een samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal, de [...]

BZW zet AXXIA Duurzaamheidsscan in voor De Groene Pluim

20-10-2017|Categories: Nieuws|

De Brabant-Zeeuwse Werkgeversorganisatie (BZW) heeft de AXXIA-scan omarmd om bedrijven die duurzaam ondernemen serieus nemen, in aanmerking te laten komen voor De Groene Pluim. Dit symbool staat niet alleen voor erkenning, maar ook herkenning voor waar de bedrijven nu staan maar laat ook zien welke volgende stappen gezet kunnen worden. Om duurzaam ondernemen tastbaar te maken, worden bedrijven eerst langs een meetlat gelegd om vervolgens te worden bezicht en beoordeeld door een accreditatiecommissie. Die stelt vast of de ondernemer voldoet aan een aantal criteria, ontvangen zij De Groene Pluim (www.degroenepluim.nl). AXXIA ontwikkelde de scan en de procedure en maakt als [...]

AXXIA verbindt zich aan protocol Natuurlijk Kapitaal

20-12-2016|Categories: Nieuws|

Op 23 en 24 november 2016 vond in Den Haag de internationale conferentie ‘Natural Capital - Let’s talk business!’ plaats. AXXIA was er bij en ondertekende samen met meer dan 50 andere bedrijven en organisaties de verklaring ‘Natuurlijk Kapitaal, ons fundament’. Drijvende kracht achter de conferentie is het Platform Biodiversity, Ecosystems and Economy (BEE). Dit platform is een initiatief van ondernemersorganisatie VNO-NCW en natuurorganisatie IUCN NL die samen met het ministerie van Economische Zaken het secretariaat van het platform vormen. Platform BEE zet zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen als voorwaarde voor een sterke economie en [...]

Duurzaamheidsambitie Avans Hogeschool

12-12-2016|Categories: Nieuws|

Avans Hogeschool is ambitieus als het gaat om duurzaamheid. In 2030 wil de Hogeschool, met vestigingen in Breda, Tilburg en Den Bosch, alleen duurzame energie inzetten. Ook streeft de organisatie naar een circulaire bedrijfsvoering, waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waarde vernietiging geminimaliseerd wordt. Tevens worden de mogeljikheden bekeken om de resterende impact in de nabije omgeving te compenseren. AXXIA draagt bij aan de vormgeving van een realistisch en gedragen plan van aanpak om de circulaire bedrijfsvoering te bereiken. Draagvlak Een circulaire bedrijfsvoering kan niet bereikt worden zonder draagvlak van medewerkers én, in het geval van Avans, [...]

AXXIA start met pilot ‘Habitatbanking’ in de Raamvallei

05-08-2016|Categories: Nieuws|

In opdracht van het Ministerie van Economische zaken gaat AXXIA een pilot Habitatbanking uitvoeren in de Raamvallei (Land van Cuijk in Noord-Brabant). Deze pilot maakt deel uit van een landelijk onderzoek voor het ontwikkelen, toetsen en uitwerken van Habitatbanking. ‘De Verborgen Raamvallei: een schat aan perspectief’ De Raamvallei is een gebied op de grens van de gemeente Cuijk, gemeente Grave en Gemeente Mil en Sint Hubert. In dit gebied is sinds 2012 een gebiedsontwikkeling gaande. De kernboodschap van de gebiedsontwikkeling luidt: ‘De Raamvallei herbergt waardevolle cultuurhistorische objecten, landgoederen en bloeiende agrarische en recreatieve bedrijven. Er is een prachtig samenspel met [...]