Uitstel van klimaatrapportage (CSRD)

De afgelopen tijd is er veel in het nieuws geweest over duurzaamheid. Denk aan het onlangs gepubliceerde IPCC-rapport, de explosief gestegen energiekosten en manieren om te besparen. Daarnaast loopt er al lange tijd een initiatief binnen de Europese Unie om een groot aantal bedrijven te verplichten jaarlijkse duurzaamheidsrapportage te publiceren. De Corporate Sustainabilty Reporting Directive ofwel CSRD.

Wat is CSRD?

De CSRD is een uitbreiding op al bestaande duurzaamheidsrapportage voor beursgenoteerde bedrijven (NFRD). Het doel van de rapportage is om de klimaatdoelstellingen van Parijs te verwezenlijken en de opwarming van de aarde beperken tot 1.5 °C en maximaal 2.0 °C. Een doel dat we niet zonder slag of stoot gaan behalen. De rapportage moet ervoor zorgen dat bedrijven jaarlijks verslag doen van de prestaties ten aanzien van klimaat en milieu, de sociale impacts op werknemers, de keten, de omgeving en het bestuur van het bedrijf.

Uitstel van CSRD wetgeving

Voor wie geldt de CSRD?

De CSRD zal gelden voor een groot aantal bedrijven binnen de Europese Unie. Het gaat om alle beursgenoteerde bedrijven en bedrijven die voldoen aan 2 van de onderstaande 3 criteria:

  • Bedrijf heeft meer dan 250 FTE
  • Bedrijf heeft meer dan 40 miljoen euro omzet
  • Bedrijf heeft een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro

Als je bedrijf voldoet aan deze criteria ben je uiteindelijk verplicht om jaarlijkse te rapporteren over je duurzaamheidsprestaties. Dit heeft aardig wat voeten in de aarde en vergt grote inspanning vanuit je bedrijf. Denk aan data verzameling, vorming van beleid, stellen van gerichte KPI’s en het bundelen van alle gegevens.

Uitstel CSRD-plicht

Oorspronkelijk zal de CSRD-plicht ingaan op 1 januari 2023 voor beursgenoteerde en criteria bedrijven. Ze zouden dus in 2024 de CSRD-rapportage opleveren. Recent is besloten vanuit de Europese Unie om deze plicht uit te stellen met een jaar. Dit betekent het volgende:

  • Vanaf 2024 worden alle beursgenoteerde bedrijven CSRD plichtig. Zij zullen de CSRD-rapportage in 2025 opleveren en rapporteren over boekjaar 2024.
  • Vanaf 2025 worden alle bedrijven die voldoen aan de CSRD criteria CSRD plichtig. Zij zullen de CSRD-rapportage in 2026 opleveren en rapporteren over boekjaar 2025.
  • Vanaf 2026 komt er waarschijnlijk een plicht voor het overige MKB om te rapporteren over duurzaamheidsprestaties. De exacte invulling hiervan is op dit moment nog niet bekend.

Hoe nu verder?

Is je bedrijf CSRD plichtig en ben je benieuwd wat de eventuele impact is op jouw bedrijf? Kom in contact met onze adviseurs. Daarnaast blijft ons advies om in te zetten op duurzaamheid en actief te kijken naar mogelijkheden om je bedrijf te verduurzamen. Hoe eerder je daarmee begint des te eerder jouw bedrijf toekomstbestendig is.