‘Zundert Floreert’ wint de Aandeslag-Trofee

‘Zundert Floreert’ heeft de Aandeslag-Trofee 2022 in de wacht gesleept. Dit is een jaarlijkse verkiezing van inspirerende projecten die vooruitlopen op de Omgevingswet. AXXIA is al sinds maart 2020 nauw betrokken ‘bij Zundert Floreert’. Wij zijn dan ook hartstikke trots op deze trofee; een erkenning voor de inzet van alle partijen!

‘Zundert Floreert’

Om de vele uitdagingen in het Zundertse buitengebied aan te pakken, hebben dorpsraden, branchevertegenwoordigers van boomkwekers en fruittelers, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, provincie, waterschap en gemeente de handen ineen geslagen. Zij ontwikkelden concrete initiatieven en gebiedsvisies die onderdeel zijn of worden van de Omgevingsvisie. In juli 2022 is de proefperiode van 3 jaar afgerond. Alle partijen hebben in een convenant afgesproken om op deze manier te blijven werken. Dit convenant kreeg de naam ‘Zundert Floreert’. AXXIA is al sinds maart 2020 nauw betrokken bij de aanpak van het Zundertse Buitengebied. Met ‘Zundert Floreert’ zet AXXIA onder andere een programma op dat zal bijdragen aan voldoende en schoon water voor alle gebruikers.

Aandeslag-Trofee

De Aandeslag-Trofee vloeit voort uit het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Dit is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Het programma ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet. Projecten en plannen van overheden en samenwerkingsverbanden die een duidelijk probleemoplossend karakter hebben, komen in aanmerking voor de Aandeslag-Trofee 2022. De jury nomineerde de drie beste projecten voor de trofee, waarvan het project ‘Zundert Floreert’ er één van was!

Dit zegt de jury:

“De aanpak is volgens de bedoelingen van de Omgevingswet, waarin naar meerwaarde voor het gebied wordt gekeken in plaats van naar de regels, waarin gewerkt wordt vanuit oplossingen in plaats vanuit beperkingen en waarin gezocht wordt naar win-win. Daarbij is van groot belang dat niet alleen de andere overheden zijn betrokken, maar ook bewoners en ondernemers die gezamenlijk concrete initiatieven verder helpen.”

En de winnaar is…. ‘Zundert Floreert’ 

De nominatie de Aandeslag-Trofee 2022 alleen al was een mooie erkenning van alle inspanningen die de betrokken partijen hebben geleverd om het buitengebied van Zundert klimaatrobuust in te richten. Toch keken we met gezonde spanning uit naar de uiteindelijke uitreiking op 10 januari 2023, waar ‘Zundert Floreert’ als winnaar van de Aandeslag-Trofee 2022 uit de bus kwam. Daar zijn we trots op! Minister Hugo de Jonge reikte de trofee uit aan Marien Provoost, projectleider bij de gemeente Zundert. Meer weten over dit project? Op onze website lees je meer over ‘Zundert Floreert’  .