Blog door: Sietske Dane

Gedachtegoed van de Circulaire Economie

De essentie van het gedachtegoed van de Circulaire Economie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wie enigszins weet waar hij (of zij) over praat, beseft zich maar al te goed dat het hier niet gaat om een trendy term die na verloop van tijd weer over zal waaien. We kunnen er niet omheen om het maatschappelijke productie en consumptiepatroon van take-make-waste anders in te richten. Voor bedrijven die op tijd voorsorteren, is het inrichten van een ‘circulaire bedrijfsvoering’ ook gewoon een aantrekkelijke businessopportunity. Het werkt onderscheidend en bereidt het bedrijf voor op de toekomst.

Wat is eigenlijk Circulaire Economie?

De ervaring leert dat veel mensen in het begin zoekende zijn. Wat is eigenlijk Circulaire Economie? Hoe moet u er concreet vorm aan geven? Waar zitten de kritische succesfactoren? Hoe kan ik op deze manier succesvol mijn bedrijfsactiviteiten inrichten? Dat het best lastig is om vanuit een integrale visie concrete stappen te zetten is logisch. Het vraagt om een nadrukkelijke koerswijziging,  echter de maatschappij is nog niet goed ingericht op deze nieuwe manier van ondernemen.
“Je gaat het zien als je het doorhebt”, zei Cruijff. Die uitspraak geldt ook voor het realiseren van een circulaire bedrijfsvoering. U kunt het antwoord op de gestelde vragen niet oplossen met dezelfde denkwijze, als die waarmee het probleem is ontstaan. Een fundamentele mindshift is nodig. Dat kan met behulp van praktische tools.

Common Sense wordt Common Practice

Wie zich verdiept, ontdekt dat de gebruikte definities houvast bieden en de onderliggende principes simpel zijn. Circulaire Economie wordt dan weer common sense. Degene die echt gemotiveerd is, weet dit effectief om te zetten in common practice. Het is goed voor de wereld, maar het is vooral ook verstandig en draagt bij aan de winst en continuïteit van uw eigen bedrijf.

Training Circulaire Economie en Duurzaamheidsscan

AXXIA organiseert 11 april 2019  in samenwerking met BMD Advies Zuid-Nederland een basistraining Circulaire Economie waar u in een middag wordt bijgepraat over de basisprincipes en waar u een passend advies krijgt over online leermodules die beschikbaar zijn waar u zelfstandig in uw bedrijf mee aan de slag kunt.
Door het invullen van de Duurzaamheidsscan op de website van AXXIA  zet u in 15 minuten een eerste stap in de volgende stap naar een duurzame, inclusieve en ecologisch impact neutrale bedrijfsvoering. Daarna ontvangt u gratis een kort en bondig rapport waar het bedrijf staat ten aanzien van duurzaamheid (Sustainable Development Goals). Deze resultaten en de kansen voor de Circulaire Economie worden vrijblijvend toegelicht in een adviesgesprek bij uw bedrijf.

Is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Sietske Dane (06) 13273463.