Impact-neutraal ondernemen
Denk mondiaal, handel lokaal!

Process Control is een vooraanstaand magazine voor de procesindustrie. In december 2017 plaatste AXXIA hierin een artikel over impact-neutraal ondernemen, een thema waarin deze sector een belangrijke rol kan spelen. 

Uw bedrijf gaat bewust om met grondstoffen, en nog veel bewuster met emissies. Maar hoe u zich ook inzet voor het milieu en de leefomgeving, door uw bedrijfsactiviteiten blijven er altijd effecten op de omgeving bestaan, er blijft een resterende voetafdruk. AXXIA kwantificeert en kwalificeert de impact van uw bedrijfsactiviteiten op de (fysieke) leefomgeving en kijkt hoe deze geminimaliseerd en gecompenseerd kan worden: impact-neutraal ondernemen. Dat compenseren gebeurt bij voorkeur binnen de eigen leefomgeving: denk mondiaal, handel lokaal.

Lees verder in Process Control