axxia-ondertekenaars-protocol-natural-capitalOp 23 en 24 november 2016 vond in Den Haag de internationale conferentie ‘Natural Capital – Let’s talk business!’ plaats. AXXIA was er bij en ondertekende samen met meer dan 50 andere bedrijven en organisaties de verklaring ‘Natuurlijk Kapitaal, ons fundament’.

Drijvende kracht achter de conferentie is het Platform Biodiversity, Ecosystems and Economy (BEE). Dit platform is een initiatief van ondernemersorganisatie VNO-NCW en natuurorganisatie IUCN NL die samen met het ministerie van Economische Zaken het secretariaat van het platform vormen. Platform BEE zet zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen als voorwaarde voor een sterke economie en een gezonde leefomgeving.

Aan het eind van de conferentie werd een slotverklaring door meer dan 50 bedrijven en organisaties getekend: het protocol ‘Natuurlijk Kapitaal, ons fundament’. Natuurlijk kapitaal is de voorraad aan natuurlijke hulpbronnen, zoals planten, dieren, water, bodem en mineralen. Samen leveren zij goederen en diensten die de basis vormen voor onze economie en ons welzijn. Er is echter wel een grens: voorraden mineralen en fossiele grondstoffen kunnen opraken, plant- en diersoorten kunnen uitsterven, ecosystemen kunnen verdwijnen of in kwaliteit worden aangetast. Gebruik van natuurlijk kapitaal is pas duurzaam als de natuur in al haar verscheidenheid, de biodiversiteit, niet verder wordt aangetast, maar de kans krijgt zich te herstellen.

De meer dan 50 bedrijven en organisaties, waaronder AXXIA, die zich aan het protocol verbonden, maakten de afspraak om te investeren in natuurlijk kapitaal. De verklaring bevat niet alleen een agenda voor 2017-2020, maar ook zijn hierin de ambities vastgelegd. De aanpak van AXXIA past geheel bij de fases en stappen zoals deze in het NCP, het Natural Capital Protocol, zijn vastgelegd: het lokaliseren van de grootste impact, het kwantificeren van de negatieve impacts op het natuurlijk kapitaal en het identificeren en implementeren van verantwoorde duurzame alternatieven. De resterende impact wordt gecompenseerd in de nabije omgeving, waarbij de cirkel rond gemaakt wordt.

Tijdens de conferentie werden onder andere de resultaten bekend gemaakt van een landelijk onderzoek voor het ontwikkelen, toetsen en uitwerken van Habitatbanking. AXXIA leverde hieraan een bijdrage met de pilot Habitatbanking in de Raamvallei. Meer over dit project leest u op deze site.