De besturen van Metta en AXXIA hebben exclusieve afspraken gemaakt over het samen ontwikkelen en implementeren van de Metta Standaard. Deze scanmethode kwantificeert en kwalificeert het achtergebleven milieueffect, de resterende voetafdruk van een bedrijf of activiteit. De opzet is om  de Overgebleven, Onvermijdelijke, Ongewenste Impacts (3OIs) na reduceren en mitigeren zo dicht mogelijk bij huis – think global, act local!– te compenseren. Door dit te doen binnen de veelal eigen leefomgeving wordt het economisch potentieel versterkt en het Natuurlijk Kapitaal vergroot. AXXIA en Metta starten binnenkort met de eerste duurzaamheidsscans.  Beide hebben er grote behoefte aan om op een verantwoorde manier te produceren en dat ook objectief te kunnen verantwoorden. Achteraf en op basis van bewezen prestaties.