De Brabant-Zeeuwse Werkgeversorganisatie (BZW) heeft de AXXIA-scan omarmd om bedrijven die duurzaam ondernemen serieus nemen, in aanmerking te laten komen voor De Groene Pluim. Dit symbool staat niet alleen voor erkenning, maar ook herkenning voor waar de bedrijven nu staan maar laat ook zien welke volgende stappen gezet kunnen worden. Om duurzaam ondernemen tastbaar te maken, worden bedrijven eerst langs een meetlat gelegd om vervolgens te worden bezicht en beoordeeld door een accreditatiecommissie. Die stelt vast of de ondernemer voldoet aan een aantal criteria, ontvangen zij De Groene Pluim (www.degroenepluim.nl).

AXXIA ontwikkelde de scan en de procedure en maakt als specialist deel uit van de accreditatie-commissie.

In 2015 legde de UN in de 2030 Agenda voor Duurzame ontwikkeling de Sustainable Development Goals (SDG’s) vast. Maar liefst 17 zogenoemde Global Goals werden benoemd: variërend van ‘Geen armoede’ en ‘Schoon water en sanitair’ tot ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’ en ‘Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten’.


Global Sustainable Development Goals (bron www.un.org)

De 17 Global Goals zijn teveel omvattend voor het MKB, zeker waar veel bedrijven staan. Vier Global Goals (8, 12, 13 en 17) zijn geselecteerd en als vertrekpunt genomen, namelijk: Eerlijk werk en economische groei, Verantwoorde consumptie en productie, Klimaatactie en Partnerschap. Aan de hand van deze vier Global Goals worden bedrijven langs de meetlat gelegd: wat ondernemen zij dat bestempeld kan worden als duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat ondernemen zij om een positieve impact op de omgeving te bewerkstelligen?