Participatie nieuwe Omgevingswet – kans of bedreiging?

In de nieuwe Omgevingswet die in 2021 werking treedt, is een nieuw element toegevoegd. De introductie van deze participatie kan een kans of juist een bedreiging voor uw (toekomstige) bedrijfsactiviteiten zijn. Hoe kunt u als bedrijf het participatietraject succesvol doorlopen?

BMD Advies Zuid-Nederland, een van de grondleggers van AXXIA, organiseert op donderdag 10 oktober 2019 in Tilburg en donderdag 24 oktober 2019 in Goes een ontbijtbijeenkomst waarin we samen met u inzichtelijk maken hoe u invulling kunt geven aan de participatieverplichting binnen de nieuwe Omgevingswet.

Participatie nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet zegt het volgende: ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van alle belanghebbenden bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit’. Bij belanghebbenden kan gedacht worden aan burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties, bestuurders van overheden, etc. 

Duurzaam ondernemen en OmgevingswetHoe werkt dit in de praktijk

Op papier lijkt het eenduidig, maar hoe eenduidig is het daadwerkelijk in de nieuwe Omgevingswet? Hoe vertaal je participatie naar de praktijk? Om daar achter te komen stellen we tijdens de ontbijtbijeenkomst een aantal vragen:

  • Wie zijn daadwerkelijk belanghebbenden?
  • Welke factoren zijn van invloed?
  • In welk stadium van een project sorteert participatie het meeste effect?
  • Hoe creëer je zoveel mogelijk medestanders en zo min mogelijk weerstand?

Praktijkcase

Het programma start met een korte inleiding over de nieuwe Omgevingswet, waarna we de diepte induiken over het begrip participatie.
Vanuit een praktijkvoorbeeld wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om vorm te geven aan participatie. Daarnaast wordt ingegaan op de te volgen strategie, wat past het best bij welke (groep) belanghebbenden. Vervolgens worden, in een plenaire sessie, de inzichten vanuit de verschillende groepen samengevat.
Naast een kosteloze interessante ontbijtbijeenkomst komt u in het bezit van een concreet overzicht met informatie over de kansen en bedreigingen ten aanzien van participatie binnen de omgevingswet.

 

Aanmelden

Ontbijtbijeenkomst Participatie Omgevingswet

10 oktober 2019
Tilburg, 08:00 uur-10:00 uur  
Dr. Anton Philipsweg 23-25 
5026 RK Tilburg 

24 oktober
Goes, 08:00 uur-10:00 uur
Klein Frankrijk 31 A
4461 ZN Goes

013 8000 300 

Aan deze bijeenkomst zijn voor u geen kosten verbonden. 

Kunt u niet wachten tot 10 of 24 oktober en wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Steven Kramer tel. 06 50811253, Bas van Velthoven tel. 06 50833017 of Marcel Capello tel. 06 46186999.