Winst door Duurzaamheid

Winst door Duurzaamheid: het thema van het congres dat op 13 november 2017 werd gehouden bij Breda International Airport. Een topevenement, mede dankzij de sprekers die deze middag van de partij waren. Zo opende voormalig premier Jan Peter Balkenende de bijeenkomst terwijl media-icoon Jort Kelder diverse koplopers interviewde. Een van de hoogtepunten deze middag was de uitreiking van de Groene Pluimen aan drie duurzame bedrijven. Henk Krols is namens AXXIA lid van de accreditatiecommissie. 

Samenwerkende partijen
Het congres Winst door Duurzaamheid kwam tot stand door een samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal, de provincie Noord-Brabant en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook VNO-NCW Brabant Zeeland (voorheen BZW) en de Regio West-Brabant leverden een belangrijke bijdrage aan het congres. Het ging tijdens dit congres niet alleen om de economische kansen op het vlak van logistiek, maintenance en talloze nieuwe ontwikkelingen in de regio West-Brabant, maar ook om de mensen zelf. Daarbij speelt het begrip duurzaamheid een belangrijke rol. Met dit congres wilde de organisatie de deelnemers informeren, enthousiasmeren en motiveren om stappen te zetten naar een schoon, duurzaam en veilig West-Brabant.

 

Jan Peter Balkenende
De bijeenkomst werd geopend door Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition, een initiatief van acht Nederlandse multinationals. Zijn boodschap: “Met het vaststellen van SDG’s (Sustainable Development Goals) hebben de Verenigde Naties in 2015 overeenstemming bereikt over de agenda om in 2030 een meer sociale, rechtvaardige en duurzame wereld te realiseren. Ondernemers hebben de mogelijkheid duurzaamheid voluit te integreren in hun bedrijfsstrategieën. Samen met anderen. Onze strategie is shape, share and stimulate. Het bedrijfsleven kan het verschil maken bij grote maatschappelijke opgaven, daarom ben ik blij met alle lokale initiatieven die bijdragen aan het bereiken van SDG’s.”

VNO-NCW Brabant Zeeland wil ondernemers in de regio stimuleren om duurzaam te ondernemen. Om dat tastbaar te maken, leggen zij bedrijven langs de meetlat. VNO-NCW nam vier Global Goals als vertrekpunt: Eerlijk werk en economische groei, Verantwoorde consumptie en productie, Klimaatactie en Partnerschap. Een accreditatiecommissie beoordeelt in hoeverre de ondernemers voldoen aan de vier Global Goals: wat ondernemen regionale bedrijven dat bestempeld kan worden als duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat ondernemen zij om een positieve impact op de omgeving te bewerkstelligen? Wanneer de ondernemers voldoen aan een aantal criteria, ontvangen zij een Groene Pluim.

Balkenende: “Ik geloof in de slagkracht van ondernemingen en bedrijven die werkelijk impact kunnen hebben bij het verwezenlijken van SDG’s. Ik ondersteun dit initiatief van De Groene Pluim en VNO-NCW dan ook van harte.”

Uitreiking Groene Pluimen
Een van de hoogtepunten deze middag was de uitreiking van De Groene Pluimen. Holonite (Tholen), Van Oers United (Heerle) en Perfetti Van Melle (Breda) ontvingen ieder De Groene Pluim uit handen van de ‘eigen’ plaatselijke wethouder duurzaamheid.
Henk Krols is namens AXXIA lid van de accreditatiecommissie en bezocht de bedrijven die op 13 november 2017 De Groene Pluim ontvingen. “Het zijn stuk voor stuk koplopers binnen hun eigen branche. Zo loopt Holonite voorop bij zowel arbeidsparticipatie, energiebesparing en -transitie en duurzame producten. Binnen enkele jaren heeft het bedrijf met haar nieuwe strategie een positie bereikt in de bouwketen. Dit draagt het bedrijf uit in de C2C-bouwgroep. Deelname aan regionale projecten op gebied van arbeidsparticipatie en vitaliteit getuigen van een regionale betrokkenheid. Van Oers United spant zich in om zowel de productiemethoden als het water- en energiegebruik meer en meer te optimaliseren. De nieuwe vestiging in Dinteloord wordt de duurzaamste locatie van het bedrijf. Perfetti Van Melle Benelux tot slot, is niet alleen een voorbeeld in de regio, maar ook binnen de branche en de PVM Group. Met een nieuw management werd een nieuwe duurzame strategie vormgegeven. Het bedrijf richt zich volledig op duurzame groei”, licht Henk Krols enthousiast toe.

Wie verdient De Groene Pluim?
Bent u of kent u een bedrijf dat in aanmerking komt voor de Groene Pluim, stuur dan een mail aan Henk Krols. Het is niet nodig om lid te zijn van VNO-NCW. Uiteraard kunt u ook contact met hem opnemen voor meer informatie.

Meer informatie: De Groene Pluim