V&S Milieu Adviseurs en BMD Advies Zuid-Nederland hebben in december 2013 hun handtekening gezet onder de statuten van de coöperatie AXXIA. Vanuit hun eigen bedrijfsvoering en op basis van hun langdurige samenwerking binnen projecten concludeerden deze bedrijven dat zij gezamenlijk een meerwaarde op het gebied van omgevings- en duurzaamheidsvraagstukken kunnen bieden voor bedrijven en overheden. De naam AXXIA komt hieruit voort. Met AXXIA wordt bedoeld dat de ‘meerwaarde’ van de samenwerking meer is dan de som der delen. AXXIA is gevestigd in Tilburg en is vanuit het oorspronkelijke werkveld van de  partners met name gefocust op Zuid-Nederland.