In opdracht van het Ministerie van Economische zaken gaat AXXIA een pilot Habitatbanking uitvoeren in de Raamvallei (Land van Cuijk in Noord-Brabant). Deze pilot maakt deel uit van een landelijk onderzoek voor het ontwikkelen, toetsen en uitwerken van Habitatbanking.

‘De Verborgen Raamvallei: een schat aan perspectief’
De Raamvallei is een gebied op de grens van de gemeente Cuijk, gemeente Grave en Gemeente Mil en Sint Hubert. In dit gebied is sinds 2012 een gebiedsontwikkeling gaande. De kernboodschap van de gebiedsontwikkeling luidt:
‘De Raamvallei herbergt waardevolle cultuurhistorische objecten, landgoederen en bloeiende agrarische en recreatieve bedrijven. Er is een prachtig samenspel met natuur, kenmerkende landschappen en het watersysteem van de Graafsche Raam. Er is een rijkdom en grote verscheidenheid aan flora en fauna. Het gebied is een attractief uitloopgebied met vele recreatief/toeristische mogelijkheden, maar het staat nog onvoldoende in verbinding met haar omgeving. Er ligt een noodzakelijke waterbergingsopgave en een behoefte om het watersysteem te verbeteren. Om de kernkwaliteiten en de verscheidenheid te versterken, zijn nieuwe economische dragers en ruimte gezocht voor innovatie en ontwikkelingen. Ontwikkelingen die het specifieke karakter van dit waardevolle gebied ondersteunen en stimuleren. Ondernemers krijgen daarvoor de ruimte. Overheden stellen kaders en faciliteren’.  Afbeelding raamvallei

Een logische vervolgstap in dit proces is het project Habitatbanking
Habitatbanking is het (commerciële)proces waarbij biodiversiteitkredieten kunnen worden aangekocht ter compensatie van schade toegebracht aan de biodiversiteit in Nederland. Feitelijk is het op voorhand genereren van biodiversiteit en vervolgens deze winst inzetten om optredend verlies te compenseren. Het is de gedachte dat habitatbanking uitkomst kan bieden om het verlies aan biodiversiteit in Nederland terug te dringen

Eén van de pilots zal worden uitgevoerd binnen de gebiedsontwikkeling Raamvallei. Eén van de ontwikkelperspectieven binnen de gebiedsontwikkeling De Verborgen Raamvallei is namelijk CO2-compensatie: klimaat neutraal. Een pilot om natuurontwikkeling te koppelen aan CO2-compensatie is onderdeel van dit ontwikkelperspectief. Immers binnen deze gebiedsontwikkeling wordt door een groot aantal partijen gezocht naar nieuwe economische dragers en ruimte voor innovatie en ontwikkelingen.Diverse partijen, zoals het Nationaal Groenfonds, Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (platform BEE) en diverse provincies, pleiten voor invoering van het instrument, beginnend bij het opdoen van praktijkervaring in een aantal pilots.

Projectleider Mark van den Hoven van AXXIA
Met het uitvoeren van deze pilot komt de Raamvallei landelijk op de kaart te staan met de innovatieve aanpak van de gebiedsontwikkeling. Deze manier van werken zal over enkele jaren voorbeeld staan voor heel Nederland en ver daarbuiten”.