kerstgroet 2020

Een jaar vol uitdagingen

Werken op afstand

Zoals voor heel Nederland was 2020 ook voor onze organisatie een jaar waarin niets hetzelfde bleef. Bij de eerste golf in maart gaven wij binnen het bedrijf direct gehoor aan de oproep ‘Blijf thuis’. Het werk voor onze klanten laat zich over het algemeen prima op afstand doen, waarbij we konden overleggen via Teams, Skype of simpelweg de telefoon.
Hoe goed het ook ging, dat thuiswerken is wel een wat eenzaam gebeuren. De onderlinge informele contacten met de collega’s werden in deze periode het hardste gemist. Dat ondervingen wij door al meteen in maart het ‘buddy-systeem’ in het leven te roepen. Daarbij maakten we een lijst van onze medewerkers, verdeeld over twee kolommen. Iedere week belde de collega uit de eerste kolom de gekoppelde collega uit de tweede kolom. En iedere week schoof dat een plaatsje op, zodat je elke week een andere collega sprak; niet over werk maar als vervanging voor het praatje bij de koffieautomaat. Een aanrader!
Om ook op zakelijk vlak verbonden te blijven met ons team, ontmoeten wij elkaar elke week in groepjes via Teams. Hoewel dit meer gericht is op het werk, is er ook hier zeker ruimte voor het persoonlijke. Ook voor ons als MT veranderde er het nodige in de overlegstructuur. Daar waar we voorheen elke maand een officieel MT-overleg hadden, hebben we nu drie keer per week een kort overlegmoment via Teams: een zogenoemde Dagstart. Dat blijkt geen overbodige luxe in deze crisistijd: elke dag kan de situatie weer anders zijn, op deze manier kunnen we snel schakelen.

Nieuwe dynamiek

Al met al geeft corona een nieuwe dynamiek aan ons werk. Inmiddels werken we wat vaker bij toerbeurt vanuit kantoor, voor wie dat wil, maar wel gelimiteerd. We hebben daarbij het geluk dat we in het kantoor dat we vorig jaar betrokken, alle ruimte hebben om veilig op afstand te werken. Het buddysysteem houden we in elk geval voorlopig in ere, evenals de korte overlegmomenten via Teams!
Zoals gezegd, ging en gaat het werk voor onze klanten gewoon door. Waar mogelijk doen we dat op afstand: auditen blijkt prima op afstand te kunnen en ook milieucontroles zijn op afstand te begeleiden. Als het veilig is bezoeken we onze klanten wel persoonlijk, iets waar we zeker op het vlak van arbo niet altijd omheen kunnen. We voeren de nodige aanvullende corona-RI&E’s uit en helpen onze klanten zo bij het veilig werken op locatie.

Online-trainingen: een blijvertje

Natuurlijk had corona veel impact op onze trainingen en bijeenkomsten. Ook hier lukte het ons om snel te schakelen. De online Masterclasses arbo & veiligheid, een samenwerking met de andere BMD-vestigingen in het land, vormden in maart de vuurdoop. Ook de fysieke trainingen en bijeenkomsten van BMD Advies Zuid-Nederland werden snel en met succes omgezet naar online-ontmoetingen. Online heeft zeker ook voordelen: de drempel is lager, het is makkelijker in te plannen en het scheelt reistijd waardoor het echt efficiënter is.
Wij snakken ernaar elkaar weer te kunnen ontmoeten bij fysieke bijeenkomsten. Toch zullen we ook volgend jaar zeker online of hybride bijeenkomsten blijven organiseren!

Synergie BMD Advies, V&S Milieu Adviseurs en AXXIA Duurzaam ondernemen

Door alle aandacht die uitgaat naar corona, zou je bijna vergeten dat er ook andere ontwikkelingen gaande zijn. Binnen onze organisatie is er sprake van steeds meer synergie tussen BMD Advies, V&S en AXXIA. Deze drie bedrijven werken in dit eerste jaar van het samenwerkingsverband Duurzaam Vertrouwd nauw samen. Een mooi voorbeeld hiervan is de wijze waarop verschillende adviseurs vanuit verschillende disciplines de bedrijven op het Tilburgse industrieterrein Kraaiven ondersteunen na de grote brand in september 2019. Hierbij ontstond een fikse bodemverontreiniging. Onze adviseurs werken samen met de betrokken bedrijven en overheden aan een oplossing, zodat het terrein weer in goede staat in gebruik genomen kan worden.

Dit staat ons te wachten in 2021

Komend jaar staat de implementatie van de Omgevingswet op de agenda. Hoewel deze wet inhoudelijk helemaal klaar is, ligt er qua digitalisering voor overheden nog steeds een uitdaging. Toch mogen we ervan uitgaan dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 daadwerkelijk in werking treedt. Wij zijn er in elk geval op voorbereid en nemen het mee bij elke belangrijke ontwikkeling.
Een andere puzzel waar we ook in 2021 nog mee te maken hebben, is de situatie rondom de uitstoot van stikstof. Afgelopen jaar werden hierdoor verschillende ontwikkelingen bij bedrijven in de wachtkamer gezet. Met onze klanten zoeken we steeds naar mogelijkheden waardoor het bedrijf binnen de stikstofgrenzen kan blijven, zodat de ontwikkelingen niet stil liggen.
In 2021 blijven we onze klanten natuurlijk ook ondersteunen bij de energietransitie. Nog voor het einde van dit jaar moeten veel bedrijven de EED-rapportage hebben ingeleverd. Na dit roerige jaar bent u misschien geneigd dat als eindpunt te zien, een vinkje op de ‘to-do-lijst’. Toch is het meer een beginpunt. Willen we de klimaatverandering een halt toe roepen, dan moeten we met elkaar de pijlen richten op energiebesparing, het uitbannen van fossiele brandstoffen en het opwekken van duurzame energie. Daar zetten wij graag onze schouders onder!

De komende feestdagen zullen er waarschijnlijk anders uitzien dan voorgaande jaren. Toch hopen wij van harte dat het mogelijk is deze door te brengen in kleine kring met uw dierbaren. Wij wensen u in elk geval voor 2021 alle goeds toe, natuurlijk op zakelijk, maar zeker ook op persoonlijk vlak.

Blijf gezond!

Steven Kramer, Henk Krols, Ingrid Ort, Ap Kemmeren en Roland Somers
Partners BMD Advies Zuid-Nederland, V&S Milieu Adviseurs en AXXIA Duurzaam ondernemen