Op 5 juli 2016 hebben AXXIA adviseurs Nathalie Damen, Henk Krols en Roland Somers de 100 dagen conferentie Natural Captains bijgewoond op de prachtige locatie De Arendshoeve te Aalsmeerderdijk.

Wat is een 100-dagen bijeenkomst?

Een dag waarop Natural Captains interactie zoeken met natuurorganisaties, overheden, kennisinstellingen en medeondernemers. Via case-sessies worden ambities op het gebied van natuurlijk kapitaal een stap verder gebracht. Natural Captains is een koploperprogramma van onder andere het Ministerie van I&M en EZ waarin bedrijven samen met natuur- en kennisorganisaties de uitdaging aangaan om natuurlijk kapitaal duurza(a)m(er) te gebruiken. Zij doen dit door samen te werken en te experimenteren in concrete projecten. AXXIA  heeft twee koplopers op het niveau van Natural Captains gebracht en begeleid deze in dit programma bij de volgende stappen van duurzaam ondernemen.

Inspiratie halen en brengen

De 100-dagen conferentie stond bol van presentaties en workshops op het gebied van duurzaam ondernemen 2.0. Bevlogen ondernemers spraken over onderwerpen als  biodiversiteit, certificering en natuurlijk kapitaal, biodiversiteit footprint, upcycling van plastic in de bouw, maar ook een onderwerp als strategische gewassenkeuze voor vlees vervangende producten kwam aan de orde. Al met al een zeer gevarieerde en inspirerende dag voor de AXXIA adviseurs.

Door de inbreng van de ervaringen bij bedrijven door de AXXIA adviseurs in de verschillende workshops werden de discussies concreet en praktisch gemaakt. Daar ligt dan ook onze kracht: hoe maak je duurzaam ondernemen en biodiversiteit een concreet onderdeel van de bedrijfsstrategie?  Hoe vertaal je de impact van een bedrijf naar een actieplan om de natuur in de directe omgeving te versterken? De 100-dagen conferentie was een prima voedingsbodem om onze kennis en ervaringen te delen en contacten te verbreden in dit unieke netwerk.

Meer informatie kunt u vinden op: https://vimeo.com/173842591

Ook geïnspireerd?

Als u meer over een volgende stap in duurzaam ondernemen wilt weten, neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs onder ‘contact’ op deze website.

Natural Captains is het koploperstraject van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (Platform BEE). Natural Captains vormen de voorhoede van het Nederlandse bedrijfsleven die het denken en werken met natuurlijk kapitaal vertalen naar zichtbare acties. Het (Platform BEE) is een initiatief van ondernemersorganisatie VNO-NCW en natuurorganisatie IUCN NL. Deze twee organisaties vormen samen met het ministerie van Economische Zaken het secretariaat van het platform. Voorzitter van het platform is Rein Willems (voorheen o.a. CEO Shell-Nederland).