Project Description

Metta is een keurmerk waarmee bedrijven aantonen dat hun kernactiviteiten, producten of diensten geen nadelige, achtergebleven milieueffecten hebben op de leefomgeving: de voetafdruk. Metta biedt bedrijven de kans om deze voetafdruk in kaart te brengen en ‘impact-neutraal’ te worden. Het scantraject omvat doorlichting, (proces)optimalisaties en kostenreductie. Overgebleven impacts worden dicht bij huis gecompenseerd in projecten op het gebied van natuur, milieu en landschap. Lees hier  meer over Metta.

AXXIA werkte mee aan dit keurmerk en helpt bedrijven en overheden in het hele scantraject tot en met het realiseren van de compensatie. Dit laatste kan betekenen, dat we als gebiedsmanager de verbinding maken tussen de voetafdruk en het mede invullen van de compensatiebehoefte. AXXIA en Metta voerden inmiddels meerdere duurzaamheidsscans uit. Hierbij wordt via een quick-scan geïnventariseerd wat de voetafdruk is en welke mitigerende maatregelen kunnen worden genomen. Dit vraagt om kennis van bedrijfsprocessen, milieuregels en biodiversiteit. De  opdrachtgevers hebben een nadrukkelijke behoefte om een verantwoorde manier te produceren en dat ook objectief te kunnen verantwoorden. Achteraf en op basis van bewezen prestaties.