Project Description

Groen RaamvalleiDe Raamvallei bestaat uit waardevolle, cultuurhistorische objecten en landgoederen, (agrarische) bedrijven met ontplooiingskansen in een samenspel met (nieuwe) natuur, kenmerkende landschapselementen en het watersysteem van de Graafsche Raam. Er is een rijke,  grote verscheidenheid aan flora en fauna. De Raamvallei is een attractief uitloopgebied met goede recreatieve, toeristische (ontwikkelings)mogelijkheden, maar stond nog onvoldoende in verbinding met de omgeving. Er was behoefte aan een waterberging en de optimalisatie van het watersysteem. Om de kernkwaliteiten en de verscheidenheid van de Raamvallei te versterken, is in 2013 een integrale gebiedsontwikkeling gestart, waarbij werd gezocht naar nieuwe economische dragers en ruimte voor innovatie en ontwikkelingen. Onze adviseurs werkten samen met 21 vertegenwoordigers van overheden, ondernemers, onderwijs en organisaties aan een concreet investerings- en uitvoeringsprogramma.  Ze zijn verenigd in het Platform Raamvalllei.

Met name de rol van het bedrijfsleven was en is opvallend. Dit  initieert projecten, trekt de kar en werkt zo aan de gezamenlijke ontwikkelperspectieven. Samen met het bedrijfsleven van de Industriële Kring Land van Cuijk en Maasduinen werkten de adviseurs van AXXIA aan een nieuwe economische drager voor de ontwikkeling van de woon- en werkomgeving: een CO2-compensatiefonds. Daarnaast vervult AXXIA een procesrol in het werkloket en de regiegroep.

Zo werkt duurzaam ondernemen als katalysator voor de ontwikkeling van de lokale en regionale woon-, werk- en leefomgeving.