Gebiedsontwikkeling

Home/Gebiedsontwikkeling

Procesmanagement beeklandschap Warmbeek/Tongelreep

De Tongelreep ontspringt net over de landsgrens in België en stroomt in Eindhoven in de Dommel. Vernatting van de gronden langs de Tongelreep en wateroverlast in de bebouwde kom vormen een uitdaging waar diverse partijen zich reeds over bogen. AXXIA neemt vanuit de provincie het procesmanagement op zich door verschillende werk- en projectgroepen te ondersteunen en te begeleiden, en een verbinding tussen alle sectoren en initiatiefnemers tot stand te brengen. lees meer >>

Klimaatrobuust beeklandschap Aa of Weerijs

Het ‘klimaatproof maken’ van Brabant is als maatschappelijke hoofdopgave verankerd in de Brabantse Omgevingsvisie. Om te 'oefenen' voor het onderwerp klimaatrobuuste beeklandschappen, zijn drie casusgebieden aangewezen, waar de Aa of Weerijs in Zundert er één van is. AXXIA zet zich namens de provincie Noord-Brabant als kwartiermaker in om tot een integrale gebiedsaanpak te komen, dat leidt tot een klimaatrobuust beeklandschap Aa of Weerijs. lees meer >>

Studie Habitatbanking Ministerie EZ

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken deed AXXIA een studie naar de mogelijkheden voor habitatbanking in de Raamvallei (Land van Cuijk in Noord-Brabant). Deze studie maakte onderdeel uit van een breder onderzoek naar de mogelijkheden van habitatbanking in Nederland. De pilot ‘CO2-compensatie Raamvallei’ was hierbij een van de twee landelijke pilots waarin impact van bedrijven lokaal is gecompenseerd. lees meer >>