Project Description

vogelviewMarkhaven is een oud havengebied, dat tegen de bebouwde kom van Oudenbosch ligt. In de laatste decennia van de vorige eeuw veranderde het al steeds meer in een gebied met laagwaardige bedrijfsbestemmingen.  Door de ligging naast de bebouwde kom en de beeldkwaliteit van het riviertje De Mark ontstond het plan om er een woongebied van te maken met plaats voor een  jachthaven en horecafuncties. De bodem, tevens het terrein van de voormalige gasfabriek, moest dan wel eerst gesaneerd worden.

De onbekendheid en onvoorspelbaarheid rond deze sanering leidden tot koudwatervrees. Bovendien waren de andere bedrijfsterreinen in dit voormalige buitendijkse gebied ook verontreinigd. Dankzij een allesomvattend bodemplan en een verbinding tussen de boven- en de ondergrond, kon woningbouw binnen de exploitatie van de herontwikkeling plaatsvinden.

In dergelijke projecten vullen de adviseurs van AXXIA hun rol van projectmanager ondergronds in en maken ze zo de verbinding met de bovengrond. Niet alleen in technische zin,  maar ook procedureel, juridisch, communicatief en financieel. Ze hebben zitting in de projectgroepen van waaruit sturing wordt gegeven.

Deze integrale aanpak van complexe bodemsaneringen, het verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven, opschaling in verband met haalbaarheid en de pilot ‘bouwen binnen strakke contouren’ gold als voorbeeld voor de uitvoering van het landelijke gasfabrieksprogramma en was voor toenmalig minister Cramer in 2008 aanleiding voor een werkbezoek. De bodemsaneringen en herontwikkeling werden in 2015 afgerond.