Impact Neutraal Ondernemen

Impact Neutraal Ondernemen, SAB Catering BV

SAB Catering (SAB) te Zwanenburg realiseerde zich dat haar dienstverlening impact heeft op het Natuurlijk Kapitaal en wilde die negatieve invloed verkleinen. Door de eventueel resterende impact te compenseren wil deze organisatie het niveau van een impact neutrale onderneming bereiken. AXXIA voerde daarom een Metta quick-scan uit om de voetafdruk in 2014 en 2015 van SAB in kaart te brengen en deed eind 2016 een compensatievoorstel. Wanneer alle compensatiemaatregelen gerealiseerd zijn, ontvangt SAB het 'Metta Vignet'. lees meer >>

Metta

Metta is een keurmerk waarmee bedrijven aantonen dat hun kernactiviteiten, producten of diensten geen nadelige, achtergebleven milieueffecten hebben op de leefomgeving: de voetafdruk. Met Metta wordt de voetafdruk in kaart gebracht en kunnen bedrijven de stap zetten naar ‘impact-neutraal’. lees meer >>

Ga naar de bovenkant