Duurzaamheidsstrategie

Duurzaamheidsambities en CSRD-implementatie voor Technische Universiteit Eindhoven

AXXIA en BMD Advies begeleiden de Technische Universiteit Eindhoven met concretisering van CSRD en duurzaamheidsambities in één spoor. Het brede begrip dat duurzaamheid ook voor de TU/e is, maakt dat ook zij moeite heeft met de vertaling naar concrete stappen voor het meten, monitoren, besluitvorming en bijsturing. AXXIA ondersteunt samen met haar zuster- bedrijf BMD Advies de TU/e met begeleiding en implementeren van dit proces. lees meer >>

Duurzaamheidsstrategie Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch is een prachtig gebied om per boot te verkennen. De pleziervaart is voor de regio van groot economisch belang, maar legde ook een grote druk op de natuurwaarden en de aantrekkelijkheid van het gebied. Drie recreatiebedrijven vroegen AXXIA om hen te ondersteunen bij het opstellen van een duurzaamheidsstrategie. Samen gingen zij op zoek naar mogelijkheden om de negatieve impact van de waterrecreatiesector te verminderen en de biodiversiteit zelfs te bevorderen. lees meer >>

Ga naar de bovenkant