Stichting De Groene Pluim wil ondernemers in de regio stimuleren om duurzaam te ondernemen. Om dat tastbaar te maken, leggen zij bedrijven langs de meetlat. Wanneer de ondernemers voldoen aan een aantal criteria, ontvangen zij een Groene Pluim. Dit symbool staat niet alleen voor erkenning, maar ook voor herkenning. AXXIA ontwikkelde de methode en maakt als specialist deel uit van de accreditatiecommissie.

Sustainable Development Goals (SDG’s)
In 2015 legde de UN in de 2030 Agenda voor Duurzame ontwikkeling Sustainable Development Goals (SDG’s) vast, de zogenaamde Global Goals. Maar liefst 17 Global Goals werden benoemd: variërend van ‘Geen armoede’ en ‘Schoon water en sanitair’ tot ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’ en ‘Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten’.

De 17 Global Goals zijn echter te veelomvattend voor het MKB. AXXIA selecteerde voor de duurzaamheidsscan voor de Groene Pluim vier Global Goals: Eerlijk werk en economische groei (8), Verantwoorde consumptie en productie (12), Klimaatactie (13) en Partnerschap (17). Aan de hand van deze vier Global Goals worden bedrijven langs de meetlat gelegd: wat ondernemen zij dat bestempeld kan worden als duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat ondernemen zij om een positieve impact op de omgeving te bewerkstelligen?

Voorbeeldfunctie
Inmiddels werden diverse bedrijven bezocht door een accreditatiecommissie. Ondernemers die goed scoorden op de vier global goals, verdienden een Groene Pluim. Het is een erkenning voor duurzaam ondernemen, die laat zien dat duurzaam ondernemen ook dicht bij huis kan. Toch is misschien niet de erkenning, maar de herkenning het belangrijkste. De regionale duurzame ondernemers stellen zich vaak enorm bescheiden op, terwijl zij juist een voorbeeldfunctie kunnen vervullen en andere bedrijven kunnen inspireren. Het gaat bij duurzaam ondernemen niet altijd om de grootse aanpak, juist ook die vele kleine veranderingen maken het verschil. Daarom vormen de Groene Pluim-houders een netwerk dat de kennis en ervaringen op gebied van duurzaam ondernemen met elkaar en andere ondernemers deelt.

Wie verdient de Groene Pluim?
Bent u of kent u een bedrijf dat in aanmerking komt voor de Groene Pluim, stuur dan een mail aan info@AXXIA.nl, of bel naar 085-015 00 09. 

 

Op 13 november 2017 werd bij Breda International Airport het congres ‘Winst door Duurzaamheid’ gehouden. Een van de hoogtepunten deze middag was de uitreiking van de Groene Pluimen aan drie duurzame bedrijven.