Avans Hogeschool is ambitieus als het gaat om duurzaamheid. In 2030 wil de Hogeschool, met vestigingen in Breda, Tilburg en Den Bosch, alleen nog duurzame energie inzetten. Ook streeft de organisatie naar een circulaire bedrijfsvoering, waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waarde vernietiging geminimaliseerd wordt. Als startpunt van dit traject bepaalde AXXIA in 2016 de Voetafdruk van Hogeschool Avans.

Roadmap
Een circulaire bedrijfsvoering kan niet bereikt worden zonder draagvlak van medewerkers én, in het geval van Avans, studenten. Alleen wanneer iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt, heeft zo’n project kans van slagen. AXXIA ondersteunde bij het opstellen van een ‘roadmap’ met een plan van aanpak waarmee Avans Hogeschool het duurzaamheidsbeleid verder vorm kan geven en de ambities waar kan maken op kortere termijn (2017-2020) en langere termijn (2030).

Voetafdruk
Aan de basis van deze roadmap lag de door AXXIA uitgevoerde duurzaamheidsscan. Hiermee werd de impact, oftewel de Voetafdruk, op de fysieke leefomgeving gekwantificeerd en gekwalificeerd. Per ‘drukfactor’, waarbij het gaat om thema’s als energie, water, emissie, ruimtegebruik, vervoer en afval, werd in kaart gebracht wat de impact is. Vervolgens werd onderzocht hoe de impact van Hogeschool Avans geminimaliseerd kan worden en wat de mogelijkheden zijn om de resterende impact zo dicht mogelijk bij huis – denk mondiaal, handel lokaal! – te compenseren.

Duurzaamheidsambitie
Veel informatie was al voorhanden in de vorm van (milieu)jaarrapportages, certificeringseisen en registraties. Andere gegevens werden door AXXIA verzameld door lectoren, docenten en andere medewerkers te interviewen. Daarbij is gekeken op welke manier zij konden bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsambitie, maar ook hoe de studenten bij dit proces betrokken konden worden.