Duurzaamheidsscans

De Groene Pluim – duurzaamheidsscan VNO-NCW Brabant-Zeeland

AXXIA ontwikkelde een duurzaamheidsscan en beoordelingskader voor stichting De Groene Pluim. Hierbij worden MKB-bedrijven langs de meetlat gelegd aan de hand van 4 van de 17 door de UN vastgestelde 'Global Goals'. Wanneer de ondernemers voldoen aan een aantal criteria, kunnen zij een Groene Pluim ontvangen. AXXIA is kennispartner van stichting De groene Pluim en maakt, als duurzaamheidsspecialist, deel uit van de accreditatiecommissie. Met deze duurzaamheidsscan wordt invulling gegeven aan Global Goal 17: Partnerschap. lees meer >>

Voetafdruk 2016 Hogeschool Avans

Voor Hogeschool Avans bepaalde AXXIA de Voetafdruk per ‘drukfactor’: voor thema’s als energie, water, emissie, ruimtegebruik, vervoer en afval, werd in kaart gebracht wat de impact is. Vervolgens werd onderzocht hoe de impact van Hogeschool Avans geminimaliseerd kan worden en wat de mogelijkheden zijn om de resterende impact zo dicht mogelijk bij huis – denk mondiaal, handel lokaal! – te compenseren. lees meer >>

Ga naar de bovenkant