De filosofie achter AXXIA

AXXIA staat voor ‘meerwaarde’. Dat leggen we onszelf als coöperatie op en dat willen we onze opdrachtgevers bieden. Ondernemen en leven in deze veranderende wereld vraagt om anticiperen. Het vraagt om het in balans brengen van (bedrijfs)economische activiteiten, zorg voor de kwaliteit van onze leefomgeving, ons Natuurlijk Kapitaal en aandacht voor medewerkers en consumenten. De juiste balans tussen ondernemen en omgeving leidt tot ‘waarde-creatie en meerwaarde’: dat is waar we voor staan. We zien graag dat de omgeving (mens en milieu) met recht weer trots op de industrie kan zijn. En dat de industrie weer een betekenis heeft in én geeft aan die leefomgeving.

De coöperatie AXXIA werd in 2013 opgericht door V&S Milieu Adviseurs en BMD Advies Zuid-Nederland en richt zich op milieu, (leef)omgeving en duurzaamheid. De oorsprong van deze samenwerking gaat terug naar de jaren tachtig en begin negentig. De in totaal 30 adviseurs en specialisten van deze bureaus (ieder nu zo’n 30 jaar actief) bedienden in die tijd het complete werkveld: advisering van het midden- en kleinbedrijf op het gebied van milieu, arbo en energie.

 

De volgende stap in duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen, de volgende stapAXXIA zet haar ruime ervaring in brede expertise in voor bedrijven en overheden als het gaat om advies over milieu-, omgevings- en duurzaamheidsvraagstukken. Onze overtuiging is dat het niet helpt om de industrie verder onder druk te zetten met strengere wet- en regelgeving omdat hierdoor de voetafdruk in het slechtste geval wordt verplaatst naar andere delen van de wereld. AXXIA gelooft in het nemen van de ‘eigen verantwoordelijkheid’ en het ‘bieden van een perspectief naar de toekomst’. Wij ondersteunen bedrijven en organisaties die de volgende stap in duurzaam ondernemen willen zetten. Willen groeien van ‘voldoen aan wet- en regelgeving’ naar koploper of zelfs gamechanger op gebied van duurzaamheid.

Met AXXIA kunnen bedrijven de status van impact neutraal ondernemen bereiken. Daarbij werken we samen toe naar reductie van de voetafdruk. Door vervolgens de zogenaamde Onvermijdelijke, Overgebleven en Ongewenste Impacts bij voorkeur lokaal te compenseren in milieu, landschap en/of leefomgeving, voorkomt u dat uw kernactiviteiten, producten of diensten nadelige effecten hebben op de leefomgeving.

Een leefomgeving die overigens onder druk staat door de klimaatveranderingen. AXXIA ondersteunt daarom ook provincies en waterschappen bij het klimaatbestendig maken van de natuurlijke omgeving.

Daarom AXXIA

  • Initiërend

  • Verbindend

  • Slagvaardig

  • Flexibel

  • Pragmatisch