Nieuws

Home/Nieuws/

Driemaal Groene Pluim uitgereikt

Winst door Duurzaamheid Winst door Duurzaamheid: het thema van het congres dat op 13 november 2017 werd gehouden bij Breda International Airport. Een topevenement, mede dankzij de sprekers die deze middag van de partij waren. Zo opende voormalig premier Jan Peter Balkenende de bijeenkomst terwijl media-icoon Jort Kelder diverse koplopers interviewde. Een van de hoogtepunten deze middag was de uitreiking van de Groene Pluimen aan drie duurzame bedrijven. Henk Krols is namens AXXIA lid van de accreditatiecommissie.  Samenwerkende partijen Het congres Winst door Duurzaamheid kwam tot stand door een samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal, de [...]

24-11-2017|Categories: Nieuws|

BZW zet AXXIA Duurzaamheidsscan in voor De Groene Pluim

De Brabant-Zeeuwse Werkgeversorganisatie (BZW) heeft de AXXIA-scan omarmd om bedrijven die duurzaam ondernemen serieus nemen, in aanmerking te laten komen voor De Groene Pluim. Dit symbool staat niet alleen voor erkenning, maar ook herkenning voor waar de bedrijven nu staan maar laat ook zien welke volgende stappen gezet kunnen worden. Om duurzaam ondernemen tastbaar te maken, worden bedrijven eerst langs een meetlat gelegd om vervolgens te worden bezicht en beoordeeld door een accreditatiecommissie. Die stelt vast of de ondernemer voldoet aan een aantal criteria, ontvangen zij De Groene Pluim (www.degroenepluim.nl). AXXIA ontwikkelde de scan en de procedure en maakt als [...]

20-10-2017|Categories: Nieuws|

AXXIA verbindt zich aan protocol Natuurlijk Kapitaal

Op 23 en 24 november 2016 vond in Den Haag de internationale conferentie ‘Natural Capital - Let’s talk business!’ plaats. AXXIA was er bij en ondertekende samen met meer dan 50 andere bedrijven en organisaties de verklaring ‘Natuurlijk Kapitaal, ons fundament’. Drijvende kracht achter de conferentie is het Platform Biodiversity, Ecosystems and Economy (BEE). Dit platform is een initiatief van ondernemersorganisatie VNO-NCW en natuurorganisatie IUCN NL die samen met het ministerie van Economische Zaken het secretariaat van het platform vormen. Platform BEE zet zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen als voorwaarde voor een sterke economie en [...]

20-12-2016|Categories: Nieuws|

Duurzaamheidsambitie Avans Hogeschool

Avans Hogeschool is ambitieus als het gaat om duurzaamheid. In 2030 wil de Hogeschool, met vestigingen in Breda, Tilburg en Den Bosch, alleen duurzame energie inzetten. Ook streeft de organisatie naar een circulaire bedrijfsvoering, waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waarde vernietiging geminimaliseerd wordt. Tevens worden de mogeljikheden bekeken om de resterende impact in de nabije omgeving te compenseren. AXXIA draagt bij aan de vormgeving van een realistisch en gedragen plan van aanpak om de circulaire bedrijfsvoering te bereiken. Draagvlak Een circulaire bedrijfsvoering kan niet bereikt worden zonder draagvlak van medewerkers én, in het geval van Avans, [...]

12-12-2016|Categories: Nieuws|

AXXIA geïnspireerd op 100 dagen conferentie Natural Captains

Op 5 juli 2016 hebben AXXIA adviseurs Nathalie Damen, Henk Krols en Roland Somers de 100 dagen conferentie Natural Captains bijgewoond op de prachtige locatie De Arendshoeve te Aalsmeerderdijk. Wat is een 100-dagen bijeenkomst? Een dag waarop Natural Captains interactie zoeken met natuurorganisaties, overheden, kennisinstellingen en medeondernemers. Via case-sessies worden ambities op het gebied van natuurlijk kapitaal een stap verder gebracht. Natural Captains is een koploperprogramma van onder andere het Ministerie van I&M en EZ waarin bedrijven samen met natuur- en kennisorganisaties de uitdaging aangaan om natuurlijk kapitaal duurza(a)m(er) te gebruiken. Zij doen dit door samen te werken en te [...]

10-10-2016|Categories: Uncategorized|

AXXIA start met pilot ‘Habitatbanking’ in de Raamvallei

In opdracht van het Ministerie van Economische zaken gaat AXXIA een pilot Habitatbanking uitvoeren in de Raamvallei (Land van Cuijk in Noord-Brabant). Deze pilot maakt deel uit van een landelijk onderzoek voor het ontwikkelen, toetsen en uitwerken van Habitatbanking. ‘De Verborgen Raamvallei: een schat aan perspectief’ De Raamvallei is een gebied op de grens van de gemeente Cuijk, gemeente Grave en Gemeente Mil en Sint Hubert. In dit gebied is sinds 2012 een gebiedsontwikkeling gaande. De kernboodschap van de gebiedsontwikkeling luidt: ‘De Raamvallei herbergt waardevolle cultuurhistorische objecten, landgoederen en bloeiende agrarische en recreatieve bedrijven. Er is een prachtig samenspel met [...]

05-08-2016|Categories: Nieuws|

Terugblik AXXIA-inspiratiemiddag 30-1-2015

Trends in omgevingsfactoren voor duurzaam ondernemen Hoewel veel bedrijven structureel met continue (milieu)verbeteringen bezig zijn, zal het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten altijd een zekere belasting op de omgeving met zich meebrengen. Op 30 januari 2015 organiseerde AXXIA in samenwerking met Metta de inspiratiemiddag “Trends in omgevingsfactoren voor duurzaam ondernemen”. In de inspirerende omgeving van het Kloosterhotel ZIN in Vught, gingen Brabantse bedrijven met elkaar het gesprek aan: hoe bereiken we samen dat de betekenis van het bedrijfsleven voor de directe omgeving groter en zichtbaarder wordt, de leefomgeving duurzaam wordt versterkt en een aantrekkelijk vestigingsklimaat gecreëerd wordt voor bedrijven en arbeidskrachten? Bedrijven [...]

10-02-2015|Categories: Nieuws|

Trends in omgevingsfactoren voor duurzaam ondernemen

Hoewel veel bedrijven structureel met continue (milieu)verbeteringen bezig zijn, zal het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten altijd een zekere belasting op de omgeving met zich meebrengen. Een aantal bedrijven is reeds bezig deze belasting te compenseren. In sommige gevallen is er zelfs een grootscheepse wereldhandel opgezet om die belasting zo gelijk mogelijk te delen en emissie, zoals CO2, te compenseren. Het Metta-concept is erop gericht om de impact van bedrijven te verminderen en de resterende impact te compenseren, niet in projecten ver buiten de deur, maar juist in lokale natuurontwikkelingsprojecten. AXXIA organiseert in samenwerking met Metta een inspiratiebijeenkomst voor een groep koplopers, [...]

23-01-2015|Categories: Nieuws|

AXXIA en Metta starten duurzaamheidsscans

De besturen van Metta en AXXIA hebben exclusieve afspraken gemaakt over het samen ontwikkelen en implementeren van de Metta Standaard. Deze scanmethode kwantificeert en kwalificeert het achtergebleven milieueffect, de resterende voetafdruk van een bedrijf of activiteit. De opzet is om  de Overgebleven, Onvermijdelijke, Ongewenste Impacts (3OIs) na reduceren en mitigeren zo dicht mogelijk bij huis - think global, act local!- te compenseren. Door dit te doen binnen de veelal eigen leefomgeving wordt het economisch potentieel versterkt en het Natuurlijk Kapitaal vergroot. AXXIA en Metta starten binnenkort met de eerste duurzaamheidsscans.  Beide hebben er grote behoefte aan om op een verantwoorde [...]

05-12-2014|Categories: Nieuws|

AXXIA ziet het levenslicht

V&S Milieu Adviseurs en BMD Advies Zuid-Nederland hebben in december 2013 hun handtekening gezet onder de statuten van de coöperatie AXXIA. Vanuit hun eigen bedrijfsvoering en op basis van hun langdurige samenwerking binnen projecten concludeerden deze bedrijven dat zij gezamenlijk een meerwaarde op het gebied van omgevings- en duurzaamheidsvraagstukken kunnen bieden voor bedrijven en overheden. De naam AXXIA komt hieruit voort. Met AXXIA wordt bedoeld dat de ‘meerwaarde’ van de samenwerking meer is dan de som der delen. AXXIA is gevestigd in Tilburg en is vanuit het oorspronkelijke werkveld van de  partners met name gefocust op Zuid-Nederland.

05-11-2014|Categories: Nieuws|